Renesanční kaštěl (typ zámku) byl postaven v 17. stol. původně jako dvouvěžová opevněná stavba. Na počátku 19. stol. byl zámek se zahradou empírově upraven. Se zámkem je spojen příběh Adely Ostrolúcké a Ľudovíta Štúry. V současnosti slouží jako domov sociální péče.
Hlavní obrázek místa
Zámek z ulice
© Luděk Vláčil 08/2015
Graficke pismenko Obec Zemianske Podhradie je prvně zmiňována v roce 1396. Dlouho ji vlastnil zemanský rod Podhradských, který se v 15. stol. přiklonil na stranu husitů, což vedlo k evangelizaci obce během reformace v 16. století. Podhradští si zde nechali postavit v 17. stol. renesanční kaštěl (jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás souhrnně označovaných jako zámek). Původně se jednalo o dvouvěžový opevněný zámek. Později zámek vlastnila rodina Príleských. Po roce 1710 byl zámek upraven a v roce 1744 byla v jednom křídle zřízena malá kaple. Na počátku 19. stol, v období pozdního klasicismu, získali zámek Ostrolučtí, kteří jej nechali ...
Luděk Vláči - Zdroj: http://www.slovenskehrady.sk , http://www.zemianske-podhradie.sk , https://cs.wikipedia.org, 19.8. 2015

  popis

  Jedná se o dvoupodlažní budovu s dvěma hranolovými věžemi na nárožích. Na průčelí mezi věžemi je iónské sloupořadí. Dvoukřídlá budova má dva trakty s okružní chodbou, z které vedou vstupy do místností. Boční fasády jsou z období empírové přestavby. K zámku přiléhá veřejnosti nepřístupný zámecký park o rozloze 3,3 ha se vzácnými a starými dřevinami.
  Luděk Vláčil - Zdroj: http://www.slovenskehrady.sk , http://www.zemianske-podhradie.sk , https://cs.wikipedia.org, 19.8. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Trenčiansky
   Nové Mesto nad Váhom  ( NM )
  Načítám seznam míst