hrad Czarny Bór

Schwarzwaldau, Lubno, Liebenau
Menší hrad v mokřinatém údolí potoka Lesk je poprvé doložen k roku 1335, postavil jej zřejmě svídnicko-javorský kníže Bolek II. Hrad dobyl v roce 1466 král Jiří z Poděbrad, od té doby je v ruinách.
Hlavní obrázek místa
Pozůstatek bergfritu
© Iva Spurná 8.5.2007
Graficke pismenko Obec Czarny Bór najdete asi 10 kilometrů východně od Kamiennej Góry v mělkém údolí potoka Lesk (Lässig). Odtud je to asi 15 km k hraničnímu přechodu do ČR v Meziměstí.
Ivka, 30.10. 2009

  historie

  Hrad zřejmě postavil svídnicko-javorský kníže Bolek II. v 1. polovině 14. století, poprvé je doložen k roku 1335. V poslední čtvrtině 14. století už je v rukou nižší šlechty. Hrad zničil v roce 1466 král Jiří z Poděbrad, od té doby je v ruinách.
  Ivka, 30.10. 2009

  popis

  Nízké návrší uprostřed podmáčených luk obklopují dva příkopy s valem uprostřed. Uvnitř je čtvercový prostor vlastního hradu o straně 23 metrů, kterému vévodí v jihovýchodním nároží torzo bergfritu vysoké až 12 metrů, z obvodobé hradby se zachovaly nízké relikty. Přes druhotně podmáčené louky vedou od podhradní vsi k lesíku, který hrad ukrývá, cesty na vyvýšených náspech.
  Ivka, 30.10. 2009
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Polsko
  dolnośląskie