Původní pohraniční hrad českého království (první doklad 1233) přešel počátkem 15. století do saských rukou. 1589 zemskou pevností, o dva roky později první státní vězeň. Prvnímu účelu sloužil do roku 1913, druhému do roku 1955. Od té doby přístupný.
Hlavní obrázek místa
Vstupní průčelí ze západních hradeb
© Ivan Grisa, 04/2005
Graficke pismenko Horská pevnost Königstein patří z architektonického a historického hlediska k nejcennějším v Evropě. Je vzdálená od Drážďan asi 30 km a je dosažitelná takřka všemi dopravními prostředky (od hraničního přechodu Petrovice cca 20 km). Do pevnosti se pohodlně dostanete jak autem, vlakem, tak lodí nebo autobusem. První zmiňovaný způsob je nejpohodlnější z důvodu velkého parkoviště vzdáleného cca 500m od pevnosti. Parkovné je placené formou parkovacího automatu a to v cenách: 3 euro/4 hodiny, 4 euro/24 hodin. Vlakem je to nejspíše nejevnější, jelikož jízdné je zvýhodněno díky spolupráci mezi českými a německými obcemi. Navíc z města Königstein ...
Miroslav Wetter, 4.2. 2009

  turistické

  Pevnost stojí na stolové pískovcové hoře na levém břehu Labe asi 30 km jižně od Drážďan. Sedlem pod ní prochází silnice 172 od hraničního přechodu Hřensko - Schmilka do Pirny, u ní parkoviště. Nejbližší železniční stanice Königstein v údolí Labe na trati Praha - Dresden (staví zde příměstské vlaky linky S1, přípoje na mezinárodní osobní vlaky do/z Děčína). Odtud lze na pevnost buď vyjít po některé ze značených cest, nebo se nechat odvézt

  Ivan Grisa, 13.10. 2008

  historie

  První písemná zmínka jako "lapis regis" (Stein des Königs, čili "Královský kámen") pochází z roku 1241. Tehdy stál na skalní plošině středověký hrad, který byl součástí českého království. Počátkem 15. století získali objekt do svého majetku Wettinové (saský panovnický rod). Celestinští mnichové zde založili roku 1516 klášter s názvem "Kloster des Lobes der Wunder Mariae" (Klášter chvály zázraků panny Marie), který existoval až do roku 1524. V

  Miroslav Wetter, plán pevnosti, 4.2. 2009
  Pevnost Königstein
  Na stolové hoře nad levým břehem Labe vznikl český strážní hrad počátkem 13. století. Poprvé se zřejmě připomíná roku 1233 jeho purkrabí, první jistá zmínka pochází z roku 1241. Hrad zaujal západní část temene hory, zbylá část sloužila jako chráněné zázemí. Ze všech stran ji obklopují strmé skalní stěny. Od konce 14. století český vliv v oblasti slábl. V letech 1406–8 přešla její správa včetně hradu do majetku saských Wettinů, což definitivně

  Ivan Grisa, dle oficiální webové stránky pevnosti, 13.10. 2008
  hrad
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo
  Sasko