Cong Abbey

Cúnga Fheichín
Opatství založeno na místě staršího kláštera v 1. pol. 12. stol. irským vícekrálem Turloughem Mor O’Connor. Od roku 1138 augustiniánské. Místo úmrtí posledního irského vícekrále Roryho O’Connor v roce 1198. Obnoveno po vyplenění v roce 1203. Zrušeno po roce 1542.
Hlavní obrázek místa
© Jan Ptáček, 09/2010
Graficke pismenko Vesnice Cong se zříceninami stejnojmenného opatství leží v hrabství Mayo, přímo na hranici se sousedním hrabstvím Galway. Rozkládá se na ostrově v řece Cong, která v těchto místech vyvěrá z podzemí. Voda proniká podzemím z nedalekého velikého jezera Mask. Jsou tu dva vývěry, jeden západně a druhý severovýchodně od vsi. Po necelých 2 km se řeka vlévá do dalšího rozlehlého jezera Corrib.
U ústí řeky do jezera stojí na rovině romantický zámek Ashford Castle. Původně to byl anglonormanský hrad z roku 1228, silně romanticky přestavěný v 18. a 19. stol. Dnes je z něj pětihvězdičkový hotel. K zámku je možno dojít pěšky po lesní cestě podél řeky. Dále je tu možnost prozkoumat oba vývěry a lesní stezku Cong Nature Trail.
Pavel Semple, 10.6. 2019

  historie

  Na místě dnešního opatství stál dřevěný kostel s klášterem již v 7. stol. Pozdější kostel v roce 1114 vyhořel. Král Connachtu a irský velekrál Turlough Mor OConnor (Tairrdelbach Ua Conchobair) dal místo obnovit jako opatství. To bylo vzápětí vypleněno při nájezdu z Munsteru v roce 1137. V roce 1138 je velekrál Turlough opět obnovil, tentokrát ale pozval do Congu augustiniány. Turloughův syn Rory OConnor (Ruaidri O Conchobhair) byl do roku 1193

  Pavel Semple, zdroj: (online Wikipedia), 10.6. 2019

  popis

  Z opatství dnes stojí již jen zdivo chóru kostela ze začátku 13. stol. se sakristií na jižní straně. Na severní straně chóru je ústupkový románský portál. Ten byl původně nejspíše na jižní straně kostela. Jižně od chóru jsou pozůstatky východního křídla opatství. Z něj dnes stojí především jeho západní průčelí na straně bývalého rajského dvora. V tomto křídle se nacházela kapitulní síň a v prvním patře dormitář. Z rajské chodby bylo přízemí

  Pavel Semple, zdroj: (http://webgis.archaeology.ie/historicenvironment/), 10.6. 2019
  sakrální památky
  klášter
  zřícenina
  volně přístupno
  Irsko