hrad hrad u Brandova

Loupežnická skála, Raubschloss
Terénní pozůstatky malého hradu neznámého jména i historických osudů, archeologicky datovaného do 2. pol. a konce 13. stol. Dochováno jádro s malým do skály vytesaným objektem a upraveným prostorem vstupu, tesaný šíjový příkop, boční příkopy a val.
Hlavní obrázek místa
Jádro od severozápadu
© Filip Matoušek 05/2008
Graficke pismenko Málo známé zbytky hrádku, v literatuře uváděné jako hrad u Brandova (někdy též Loupežnická skála – Raubschloss), se dochovaly v těsné blízkosti státní hranice s Německem na skalnatém břitu nad Načetínským potokem, na dohled od domků osady Kolonie, asi 1 km jihojihozápadně od Brandova. Stačí se vydat z Brandova po modré značce směrem na Gabrielinu huť a údolí Telčského potoka a v osadě Kolonie uhnout za posledním domkem vpravo po pěšině směrem k lesíku, skrývajícímu malé, ale výrazné návrší ze zbytky hrádku.
Filip Matoušek, 28.7. 2008

  historie

  Doposud se nepodařilo objevit žádné historické prameny či zprávy vztahující se k lokalitě, navíc jsou velmi řídké i zmínky o její existenci vůbec. Jaroslav Schaller uvádí roku 1787, že nedaleko Brandova směrem na Rothenthal jsou patrné „malé pozůstatky rozpadlého zámku“. V druhém dílu svých Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlößer z roku 1844 historik František Alexander Heber uvádí: „stejný osud zapomnění postihl také tvrz, ležící kdysi mezi

  © J. Anderle - E. Černá - A. Kirsche, Castellologica bohemica 3 (ArÚ Praha, 1993), 5.8. 2008
  Loupežnická skála
  Písemné zmínky se o hradu nevyskytují. Dle archeologických nálezů je možno jeho vznik datovat do druhé poloviny 13. století. Malý hrad byl zřejmě pouze strážním hradem a proto je pravděpodobným stavitelem hradu král. Hrad byl vystavěn na severojižně se táhnoucí ostrožně. Přístup do něho byl ze severu zřejmě po můstku přes do skály vytesaný příkop. Směrem k východu je na vnější straně příkopu navršen val, na který navazovalo pravděpodobně z

  vladimír kotek , 17.3. 2010

  popis

  Středověký hrad stával na ostrožně nad Načetínským potokem, do jehož údolí spadá západní svah ostrožny velmi strmým srázem. Od východu je lokalita mnohem snadněji přístupná a byla proto zabezpečena příkopem a valem; na severní straně odděluje jádro od pokračující plochy ostrožny šíjový příkop, vytesaný do skály. Jeho kontreskarpa byla upravena přisekáním na jakousi skalní lavici, umožňující zřejmě nástup na most přes příkop. V čele jádra (na

  © J. Anderle - E. Černá - A. Kirsche, Castellologica bohemica 3 (ArÚ Praha, 1993), 5.8. 2008

  Časová osa

  1787
  Jaroslav Schaller se zmiňuje, že nedaleko Brandova jsou patrné malé pozůstatky rozpadlého zámku.
  koncem 20. století
  Díky práci německých amatérských historiků D. Geyera a A. Kirsche došlo k znovuobjevení místa.

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm

  Turistické mapy 1:100 000, Kartogradie

  Edice Kartografie
  hrad
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Most  (MO)
  Brandov