hrad Starhrad

Varín, Starý hrad, Varín, Warna
Hrad založený v 13. století. V 15. století sloužil jen jako případné útočiště. Po stavovském povstání v 18. století úplně opuštěn.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na zbytky hradu od jihozápadu, od řeky Váh
© Miroslav BITTER 10/2006
Graficke pismenko Poměrně rychle se ztrácející zřícenina Starého hradu stojí přímo nad pravým břehem Váhu, nad hlavní silnicí mezi Žilinou a Martinem, vzdušnou čarou jen 2 km východně od hradu Strečno. Hrad vznikl jako ochrana původní středověké cesty, v místech kde překonávala brodem řeku Váh. Jeho původní jméno bylo Varín a svůj nynější název získal až po té, co jeho funkci, jako strážního bodu, převzal tehdy nedaleko nově postavený hrad Strečno. Dnes se hrad nachází na západním okraji stejnojmenné národní přírodní rezervace, vyhlášené v roce 1967. Dispozice hradu je do značné míry ovlivněna terénem. Hrad zaujal protáhlý skalnatý hřeben, který na jihu ostře spadá až k řece ...
Roman Řezáč, 20.9. 2005

  historie

  Starý hrad byl založen nejspíše již ve 13. století. První písemná zmínka o hradu je až z roku 1321. Hrad snad původně patřil rodu Balašových (Balass), kterým hrad na čas uzmul Matúš Čák. Právě písemná zmínka z roku 1321 deklaruje navrácení hradu rodu Balašových po Čákově smrti. Některé prameny uvádějí, že ještě v roce 1323 na něm sídlil zvolenský župan Donč a teprve potom, z králových rukou dostali Balašovi hrad zpět. Od roku 1446 patřil hrad

  Roman Řezáč, 20.9. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Slovensko
  Žilinský