Kostel jihovýchodně od náměstí v Horním Dvořišti vznikl zřejmě při vysazení městečka, které mělo zajišťovat provoz na stezce do Cáhlova (Freistadtu). Nově byl vystavěn před rokem 1511, barokně přestavěn po požáru 1738. Jižně od něj velká fara.
Hlavní obrázek místa
Pohled od západu
© Ivan Grisa 05/2010
Kostel je přístupný během bohoslužeb, které se konají pravidelně o nedělích od 11.00.
Ivan Grisa, 16.5. 2010

  historie

  Kostel svatého Michaela Archanděla v Horním Dvořišti
  Kolem poloviny 13. století vysadil Vok z Rožmberka pravděpodobně na místě vsi Myšlany nové městečko, které mělo zajišťovat provoz na stezce do Cáhlova (Freistadt) a v blízkých stříbrných dolech. Jeho německý název zněl Haid, později Oberhaid, česky Myšlany. Současné české pojmenování se objevuje až roku 1841. Součástí městečka byl i kostel, zřetelně zapojený do jeho urbanistického rozvrhu polohou v koutě náměstí a hlavní komunikace směrem do

  Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 1., Academia 1977 a K. Kuča: Města a městečka..., 2. díl, Libri 1997, 16.5. 2010

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Horní Dvořiště