hrad Súča

Súčanský hrad
Skromné zbytky hradu založeného zřejmě ve 13. stol. na výrazném vápencovém vrchu Krasín, který je přírodní rezervací. První zmínka o hradu pochází z r. 1318. Z r. 1549 se dochoval podrobný soupis hradního inventáře. V r. 1550 byl záměrně pobořen a po r. 1583 je již uváděn jako pustý.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 08/2015
Graficke pismenko Hrad Súča se nachází na západním Slovensku asi 13 km od hraničního přechodu Starý Hrozenkov na výrazném vrchu Krasín. Nejlépe se k hradu dostanete z obce Dolná Súča, z jehož okraje vede na vrch turistická stezka s informačními cedulemi. Po cestě jsou dvě studánky. Z hradu se toho příliš nedochovalo, ale za cestu stojí už jen samotný nádherný výhled z vrcholku Krasína, na němž je vysílač. Cesta k hradu od okraje obce měří asi 2,5 km a není nijak náročná ani strmá.
Luděk Vláčil, 24.8. 2015

  historie

  Hrad byl založen zřejmě ve 13. stol., nasvědčují tomu kamenné střepy nalezené v místě hradu. První písemná zmínka pochází z roku 1318 v souvislosti s kastelánem nekorunovaného krále Matúše Čáka. V roce 1393 ho s mnohými dalšími hrady získal Ctibor ze Stibořic. V roce 1430 dal hrad věnem Zikmund Lucemburský královně Barboře. Ta se zasloužila o zlepšení opevnění hradu, rozšíření a prohloubení příkopů. Po roce 1444 získal hrad Štěpán, bratr

  Luděk Vláčil - Zdroj: M. Plaček, M. Bóna, Encyklopedie Slovenských Hradů-Libri-Praha-2007 , http://www.slovenskehrady.sk, 19.8. 2015

  popis

  Na levém vrcholku výrazného vápencového trojvrchu Krasín stál hrad Súča a na prostředním je dnes vysílač. Celé území Krasína je přírodní rezervací. Hrad se skládal ze samotného hradu, který byl na nejzapadnější části vrchu oddělen od předhradí příkopem. Kvůli poměrně brzkému zániku hradu, jeho úmyslnému poničení a také proto, že doposud nebyl archeologicky prozkoumán, není známa jeho podoba ani stavební vývoj.
  Luděk Vláčil - Zdroj: kniha Encyklopedie slovenských hradů , http://www.slovenskehrady.sk, 24.8. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Slovensko
  Trenčiansky
   Trenčín  ( TN, TC )