Prvně je kostel v Dubnici nad Váhom zmiňován v r. 1276. V letech 1754-1756 byl gotický kostel barokně přestavěn a rozšířen. V r. 1789 byl konsekrován biskupem. V r. 1814 kostel vyhořel a poté znovu r. 1882. V letech 1963-1964,1967-1968 a 2000 byl zrekonstruován.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 08/2015
Graficke pismenko Obec Dubnica nad Váhom leží mezi městy Ilavou a Trenčínem, nedaleko od hranic ČR. V kostele sv. Jakuba se nachází Dubnická Madona, kterou farnosti daroval Mikuláš Ilešházi. Vedle kostela sv. Jakuba stávala barokní fara a nedaleko je barokní zámek, v němž je umístěno muzeum. K zámku přiléhá velký park, ve kterém je zajímavá vyhlídková věž.
26.8. 2015

  historie

  Prvně je kostel v Dubnici nad Váhom zmiňován v listině ostřihomské kapituly z roku 1276. V listině se píše, že kostel je zasvěcen sv. Jakubovi. V roce 1739 nastoupil na dubnickou faru nový farář Daniel Kolačáni, který nechal postavit novou faru. V roce 1740 již byla dokončena. V roce 1754 bylo rozhodnuto o přestavbě starého gotického kostela na prostornější, a to hlavně proto, že v kostele byla socha Madony (dar farnímu kostelu od Mikuláše

  Luděk Vláči - Zdroj: http://www.saldub.sk , http://www.dokostola.sk, 26.8. 2015

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trenčiansky
   Ilava  ( IL )