Vendômský sloup

Paris (Paříž)
Vendômský sloup je pamětní sloup na stejnojmenném náměstí v Paříži. Byl vztyčen Napoleonem, aby upomínal na jeho vítězství v bitvě u Slavkova. Jeho původní název proto zněl Slavkovský sloup.
Hlavní obrázek místa
© František Kinař 04/2016
Graficke pismenko Náměstí Vendôme, původně Náměstí Ludvíka Velikého, je jedno z královských náměstí v Paříži, obdélník se skosenými rohy. Vzniklo v letech 1685-1699 na přání krále Ludvíka XIV. podle plánů architekta J. Hardouin-Mansarta. Náměstí se nachází v 1. obvodu mezi Jardin des Tuileries a Operou, kde je i nejbližší stanice metra. Jeho osou prochází jediná ulice Rue de la Paix a uprostřed stojí Vendômský sloup původně z roku 1810.
čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org, 31.5. 2017

  historie

  Náměstí Vendôme bylo vystavěno z popudu Ludvíka XIV. a uprostřed stála jeho jezdecká socha. V roce 1792 byla socha během Francouzské revoluce zničena jakožto symbol královské moci. V roce 1800 byl vydán dekret, aby byl v každém sídle departementu vztyčen sloup věnovaný statečným mužům. V Paříži Napoleon 20. března rozhodl o výstavbě dvou sloupů. Jeden měl stát na Place de la Concorde věnovaný celému národu a druhý na Place Vendôme. Zatímco

  čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org, 31.5. 2017

  popis

  Sloup byl inspirován Trajánovým sloupem v Římě, který je vyroben z mramoru, zatímco sloup Vendôme je kamenný s pláštěm odlitým z bronzu. Základnu sloupu tvoří porfyr z korsického města Algajola. Sloup je vysoký 44,3 metry o průměru 3,60 m zakončený sochou Napoleona. Sloup se skládá z 98 kamenných skruží, které jsou pokryty bronzovými pláty zdobenými starověkým způsobem reliéfy představující trofeje a bitevní scény. Jednotlivé výjevy jsou za

  čerpáno ze zdroje: https://cs.wikipedia.org, 31.5. 2017
  pomník, památník
  kaple
  zachovalý
  volně přístupno
  Francie
  Olomoucký kraj