Barokní zámek vystavěn v pol. 17. stol., upraven po roce 1867 v duchu romantiky. Východně od zámku hodnotný přírodně krajinářský park. V zámku umístěn domov důchodců.
Hlavní obrázek místa
Pohled z náměstí
© Luděk Vláčil 05/2016
Graficke pismenko Vlastní objekt zámku je nepřístupný, neboť je využíván jako domov důchodců. Na zámek navazuje rozsáhlý park, který je však volně přístupný. I přes mnohé nepříznivé zásahy do něj po roce 1947 stále ohromuje svojí velikostí a kompozicí. Park navazoval kdysi na oboru na okraji Malých Karpat. Pokud někdo chce navštívit zříceniny nedalekého hradu Pajštůna, je možné se na něj dostat ze Stupavy – projít celý park, bývalou oboru a dojít až na hrad.
Objekt zámku je dobře dostupný. Nachází se v centru města Stupava v sousedství kostela.
David Hamza , 28.11. 2009

  historie

  Hrad Stupava je písemně doložen poprvé v roce 1271. Byl důležitým střediskem panství. Zda se nacházel ve stejnojmenném městečku, nebo byl zaměněn s nedalekým hradem Pajštůn, nelze doložit. Pravděpodobně však na místě dnešního zámku stálo nějaké menší šlechtické sídlo, které bylo roku 1553 v majetku rodu Serédy. Toto sídlo bylo přestavěno v polovině 17. století Pavlem Pálffym na raně barokní opěvněný zámek. Zhruba za dalších 100 let byly

  David Hamza , 28.11. 2009
  Při romantizujících úpravách zámku roku 1867 byl založen rozsáhlý přírodně krajinářský park. Ústřední osou byla dlouhá alej procházející celým parkem a dochovaná dodnes. Na zámecký park navazovala oplocená obora přecházející v lesní porost Malých Karpat. V současné době jsou v prostoru parku vestavěny mnohé novodobé budovy, například sportovní areál, které původní plochu značně zmenšily. I tak park stojí za návštěvu a působí stále rozsáhlým

  David Hamza , 28.11. 2009

  popis

  Směrem k ulici působí objekt strohým pevnostním charakterem. V tomto směru vidíme trojkřídlou dispozici s nárožními věžemi, obklopenou suchým příkopem s cihelným mostem k hlavní bráně. Tato tři křídla tvoří čestný dvůr otevřený směrem k parku. Ze strany parku došlo k největším romantizujícím úpravám a celkově z této strany zámek působí romantickým dojmem s mnohými věžičkami a arkádami. Čestný dvůr byl oddělen od navazujícího prostoru parku dnes

  David Hamza , 28.11. 2009

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Bratislavský
   Malacky  ( MA )