šance Džolek

Na Dílku, Dílek, Dzolek
Terénní pozůstatky objektu bývalých šancí – menší pohraniční pevnosti typu redanu, která byla součástí složitého systému na obranu Těšínska a Slezska proti Uhersku. Šance Džolek byly vystavěny na svahu stejnojmenného návrší patrně kolem poloviny 18. století. Na počátku 19. stol. jejich význam upadl.
Hlavní obrázek místa
čelní cíp šancí
© Jan P. Štěpánek 12/2007
Graficke pismenko Poměrně výrazné terénní náznaky bývalé menší pohraniční pevnosti – šancí – na hranici České republiky a Polska. Tento objekt byl součástí rozsáhlého systému historických strážních míst (šancí), které od 16. století chránily Těšínsko, potažmo celou monarchii, před vpádem nepřítele z Uherska.
Terénní pozůstatky bývalých šancí lze nalézt na severozápadním svahu vršku Na Dílech (Dílek, Džolek) (701 m n. m). Kolem západní strany návrší vede žlutá turistická značka z Hrčavy, podél severní strany zelená turistická značka do Bukovce.
Jan P. Štěpánek, 25.2. 2013

  historie

  Jablunkovský průsmyk představoval pro Slezsko a územní celky, které na jeho území postupem časů vznikaly, vždy důležitý strategický bod. Již v dobách římských tudy vedla důležitá komunikační spojnice mezi Panonskou nížinou, Podunajím a Povážím s Baltem. Této cestě se pro jeden z převažujících artiklů, který se tudy na přelomu 15. a 16. století převážel, říkalo „měděná“. Význam této dopravní tepny střední Evropy neopadl ani se zánikem římské

  Jan P. Štěpánek: Šance na Komorovském grúni a Džolku, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, VIII. ročník, 2008, 25.2. 2013
  Šance na Džolku v mapových podkladech
  Lokalita drobné pevnůstky – šancí – na Džolku je známá z několika mapových i písemných podkladů. 1) Šance jsou snad zobrazeny na mapě Čadecko-jablunkovského pomezí, která zobrazuje území od Jablunkova až po Žilinu (orientována od severu k jihu) – zde zobrazeny jako objekt tvaru řeckého kříže. Pojmenovány jako Son…gs Schanz (?). Leží severovýchodněji od šancí WiesenSchanz. Je možno je ztotožnit patrně se šancemi tzv. na Džolku. Toto zobrazení

  Jan P. Štěpánek: Šance na Komorovském grúni a Džolku, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, VIII. ročník, 2008, 25.2. 2013

  popis

  Dle několika přesných mapových vyobrazení šancí je třeba důkazy možné existence pevnůstky hledat v místě vrcholu zvaného Džolek (701,8 m n. m) a v jeho nejbližším okolí. Na některých mapách je vrcholek pojmenován Na dílech, usedlost na západním úbočí Dílek a usedlost na severním úbočí Na Dílku. Kopec Džolek (Dílek) se nachází přibližně 1,68 km severoseverovýchodně vzdušnou čarou od centra obce Hrčava. Po jeho západním úbočí vede zpevněná cesta a

  Jan P. Štěpánek: Šance na Komorovském grúni a Džolku, in Archeologie Moravy a Slezska, Informační zpravodaj ČAS, VIII. ročník, 2008, 25.2. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  pevnost, bunkr
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Frýdek-Místek  (FM)
  Bukovec