hrad Bzovík

klášter benediktínů s kostelem sv. Štěpána, premonstrátský klášter
Klášter založil kolem r. 1130 Lampert Hunt-Poznan. Později byl několikrát vypálen a následně opraven. V r. 1530 jej Zikmund Balaša obsadil a přestavěl na hrad. V r. 1678 hrad obsadil Imrich Thököly. V r. 1945 byly vnitřní budovy poničeny a následně zbořeny. Od r. 1969 probíhá rekonstrukce.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 7/2017
Graficke pismenko Nejvýznamnější stavbou slovenské obce Bzovík je stejnojmenná fortifikační stavba nacházející se při jižním okraji obce. Protiturecká pevnost, hrad, klášter premonstrátů a benediktinů, někdy se uvádí i jako opevněný kaštieľ (zámek), to vše je Bzovík. Většinou bývá označován jako opevněný klášter, ale z původní románsko-gotické zástavby se příliš mnoho nezachovalo. Jediné pozůstatky jsou skromné zbytky zdí a hradní kaple na nádvoří. Dobře zachovalé je však obvodové renesanční opevnění z 1. poloviny 16. století vybudované až po zániku kláštera. Proto se stavba uvádí mezi slovenskými hrady. Areál bývá příležitostně přístupný veřejnosti. Jeho prohlídku lze domluvit na ...
Luděk Vláčil, 20.6. 2017

  historie

  Bzovícký klášter s opatstvím založil někdy v letech 1124-1131 Lampert Hunt-Poznan (Hont-Pázmány) spolu se svou manželkou Žofií (Sophia), sestrou uherského krále Ladislava a synem Mikulášem (Nicolao). Nově vzniklý benediktinský klášter zvaný Bozouk (Bzovík) také obdaroval rozsáhlými majetky, které klášteru potvrdil král Bela IV. listinou datovanou rokem 1135. Koncem 12. století benediktiny vystřídali premonstráti. Klášterní kostel zasvěcený sv.

  Luděk Vláčil - zdroj: Za tajomstvami zrúcanín II. Jaroslav Nešpor Gu100 2007, Hrady, zámky a kaštiele na slovensku, E. Križanova a B. Puškova, Šporot, Bratislava 1990, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin: Osveta, 1973 a další, 20.6. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  klášter
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Banskobystrický
   Krupina  ( KA )