Manneken Pis je malá plastika zobrazující nahého chlapce čůrajícího do fontány. Pochází z roku 1619. Během času 3x ukradena. Naposledy rozbita a z úlomků vytvořena současná soška. Časem darováno městu asi 700 šatiček pro oblékání chlapečka.
Hlavní obrázek místa
Manneken Pis, bruselský čůrající chlapeček
© Pavel Vítek 07/2017
Graficke pismenko Sošku Manneken Pis najdeme v Bruselu, hlavním městě Belgického království. Nachází se asi 250 m jihovýchodně od centra Bruselu (Grande Place – Hlavní náměstí). Z náměstí vyjdeme ulicí Rue de l’Étuve, přejdeme ulici Rue du Lombard a na další křižovatce ulic jsme před čůrajícím chlapečkem.
Pavel Vítek, 13.8. 2019

  historie

  Manneken Pis je slavná bruselská památka. Jedná se o malou plastiku zobrazující nahého malého chlapce čůrajícího do nádrže bronzové fontány. Tato bronzová socha z roku 1619 nahradila originál z roku 1388, který byl ztracen. Dlouho ale nad kašnou nestála. Už v roce 1745 Manneken Pise ukradli Angličané. O dva roky později se ho zmocnila Francie. Ludvík XV. se za své poddané zastyděl a Bruselu daroval kroj ze zlatého brokátu, zdobený křížem svatého

  Pavel Vítek, 13.8. 2019

  popis

  Soška je při mnoha příležitostech oblečena do kostýmu, které byly v průběhu let darovány městu pro oblékání tohoto chlapce. Je jich celkem více než 700 a jsou umístěny v nedalekém malém muzeu. Při zvláštních příležitostech ze sošky teče alkohol. Od roku 1987 je v Bruselu ještě soška čůrající holčičky – Janneke Pis a od roku 1998 soška čůrajícího psa – Zinneke Pis. Obě však na jiných místech.
  Pavel Vítek, 13.8. 2019
  technická památka
  zachovalý
  volně přístupno
  Belgie