Tvrz stojící v nížinné poloze u řeky Szalona Nysa postavená ke konci 15. stol. zřejmě Diprandem Riebnitzem. V polovině 16. stol. rozšířena, zanikla v průběhu třicetileté války. Zachovalo se torzo věže a ohradní zdi, vše zarostlé náletovými dřevinami.
Hlavní obrázek místa
Pohled na zarostlé tvrziště z přístupové cesty
V popředí zanesený a zarostlý, ale stále ještě podmáčený příkop
© iV 6.5.2007
Graficke pismenko Obec Kłaczynu najdete asi 6 kilometrů téměř na východ od Bolkówa. Zřícenina tvrze leží v blízkosti řeky Szalona Nysa v jihozápadní části obce, necelý půlkilometr od kostela. Od hlavní silnice je lokalita přístupná po prašné cestě přes zemědělskou usedlost. Areál tvrze je pár metrů od cesty.
Ivka, 29.6. 2008

  historie

  Ves byla do konce 14. století v majetku boční větve Schweinichenů – rodu Bierchin, poté jsou zde zmiňování Riebnitzové. Stavitelem trze byl pravděpodobně Diprand Riebnitz, podstarosta u svídnicko-javorského knížecího dvora. Odkoupil část zboží od svého otce a část od Hanse von Zedlitz a po Kłaczyně se poprvé psal v roce 1482. V 16. století byla tvrz přestavěna, či spíše rozšířena na dvojnásobek své velikosti. Zničena byla za třicetileté války

  Ivka, 29.6. 2008

  popis

  Prvotní ohrazení tvrze mělo téměř čtvercový půdorys 15,5 x 17 metrů. Areál byl obklopen příkopem, který napájela voda z nedaleké řeky. Uprostřed stála čtyřpatrová hranolová věž 7 x 7 metrů s asi metr silnými zdmi. Vstup byl v patře na jihovýchodě. Ještě v druhé polovině 19. století stála celá, dnes je z ní už jen střep. Při dostavbě v 16. století byl areál rozřířen o druhou část velikosti 17 x 17 metrů na jihovýchodě. Bylo zde zřejmě

  Ivka, 29.6. 2008
  tvrz
  zřícenina
  volně přístupno
  Polsko
  dolnośląskie