hrad Strečno

Strechun; Strechyn; Streczen; Streczan; Strežín
Hrad postavil Matúš Čák Trenčianský na přel. 13. a 14. stol., poté v majetku mj. Pongrácovců z Liptov. Mikuláše či Löwenburgovců. V 17. stol. útočištěm Thökölyho povstalců – pobořen vojsky Leopolda I. a poté chátral. Koncem 20 stol. zrekonstruován.
Hlavní obrázek místa
pohled od východu
© Petr Turyna 08/2005
Graficke pismenko Slovenská národní kulturní památka-hrad Strečno-velkolepá zřícenina kdysi jednoho z nejvýznamnějších slovenských (hornouherských) hradů na vysoké kolmé skále nad levým břehem Váhu poblíže stejnojmenné obce. Hrad se nachází na začátku velmi úzké soutěsky, tzv. Strečnianského prielomu, kterou zde masívem Malé Fatry vytvořila dravá řeka Váh. Soutěska lemující klikaté meandry řeky spojuje oblast Turčianské kotliny s jeho centrem ve městě Martin, bývalý Turčianský Svätý Martin, s nejvýznamnějším centrem severozápadních Uher (Slovenska) Žilinou od níž Strečno leží jen necelé 3 km na východ. Hrad Strečno tvoří neodmyslitelnou kulisu cesty na sever Slovenska, do malebné oblasti ...
Jan P. Štěpánek, 16.8. 2005

  historie

  Hrad Strečno je poprvé zmiňován v souvislosti s tzv. pánem Horních Uher Matušem Čákem Trenčianským, jako centrum velkého feudálního panství. Patrně z popudu právě Matůše Čáka byl hrad někdy na přelomu 13. a 14. století postaven. Uvádí se, že patrně na starších základech. Počátkem 15. století se hrad dostal do rukou krále a je v držení královen (uvádí se královna Barbora a Alžběta). Po Pongrácovcích, kteří pocházeli z Liptovského sv. Mikuláše a

  Jan P. Štěpánek, 16.8. 2005

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hrad
  zřícenina
  není známo
  Slovensko
  Žilinský