zámek Dívčí Hrad

Maidburg, Maydelberg
Původně hrad z 13.století. V druhé půli 16. století přestaven na renesanční zámek. Za druhé světové války značně poškozen dělostřelbou. Po válce rekonstruován. Dnes je zde pamětní síň maltézského řádu.
Hlavní obrázek místa
pohled od jihozápadu
© Pavel Zany Komárek 15/4/2001
Graficke pismenko V současné době (podzim 2016) je zámek Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízen v aukci k prodeji. Bližší informace nalezne řípadný zájemce zde:
http://www.uzsvm.cz/majetek/prodej-nemoviteho-majetku/budovy-stavby/detail/vr-c-oop1582016-na-prodej-nemoviteho-majetku-s-naslednou-aukci-v-k-u-divci--27328/
3.11. 2016

  historie

  Informační tabule před zámkem
  Zámek Maidelberg je úzce spjatý v historii "Moravských enkláv" ve Slezsku s prastarým rytířským sídlem. Ráz převažující listnaté zemědělské krajiny dává tušit romantiku tohoto zámku na kopci, i když v pohledu chybí nádherné kopcovité pozadí a rozkošné hradní báně již hrad nekrášlí. Nehledě na jeho výbornou polohu je zámek zajímavý ještě ze dvou důvodů. Především pro jeho historickou minulost. Na skalisku na Ossou se tyčl hrad již v době,

  Marius Dee, informační tabule před zámkem, 16.1. 2006
  Hrad, založený pravděpodobně ve 13. století, byl původně v držení leníků olomouckého biskupa. R. 1474 byl obležen, dobyt a pobořen vojsky Matyáše Korvína. Přestavba na zámek probíhala až koncem 16. století za Sedlnických z Choltic. Po Bílé Hoře ho r. 1622 po konfiskaci získali němečtí rytíři. V letech 1768-1945 patřil Dívčí hrad johanitům, maltézským rytířům, kteří si zde zřídili komendu. Během ostravské operace koncem 2. světové války byl zámek

  Helena Dvořáková : podle Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava, 3.11. 2016

  popis

  Zámek je jednoposchoďová budova čtvercového půdorysu se čtyřmi nárožními válcovými věžemi ukončenými cimbuřím. I po přestavbě si zámek udržel fortifikační systém původního hradu. Přístup chránil příkop s kamenným mostem, vnitřní obrana byla zajištěna ohradní zdí se třemi baštami. K zámku přiléhá zámecký park.
  Helena Dvořáková (dle Hrady,zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Severní Morava), 22.10. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Moravskoslezský kraj
   Bruntál  (BR)