Křižník britských námořních sil z r. 1914. Jedna ze tří zachovalých britských válečných lodí z 1. svět. v. Působil v Severním moři. Účastník bitvy u Jutska v r. 1916. V l. 1919-1921 v Indickém oceánu. Parní turbínový pohon. V l. 1924-2009 s výjimkou 2. svět. v. škola námořních záložních sil v Belfastu. Dnes muzeum.
Hlavní obrázek místa
Křižník Caroline v doku Alexandra.
© Pavel Semple 08/2018
Graficke pismenko Křižník Caroline je k vidění v doku Alexandra v Belfastu, ve čtvrti zvané Queen’s Island (Královnin ostrov). Jde o severní část bývalých loděnic. V jižní části loděnic stojí cihlová budova firmy Harland & Wolff (dnes hotel Titanic). Jsou tu dvě kanceláře firemních projektantů, v nichž vznikly výrobní plány Titaniku. Hned naproti je moderní budova muzea Titaniku s tématikou této slavné lodě. Severně od muzea je prostor kde byl Titanic zkompletován. Dále na jih je dok Hamilton. V něm je parník Nomadic z roku 1911, sesterská loď Titaniku. Dále jsou tu filmové ateliéry Titanic Studios v nichž se natáčel seriál Hra o trůny. Pro děti je tu ...
Pavel Semple, zdroj: (online Wikipedia), 20.5. 2020

  historie

  Historie křižníku Caroline
  Lehký křižník Caroline byl postaven v loděnicích Birkenhead (naproti Liverpoolu) v Anglii v roce 1914. Jeho výrobu zadalo britské námořnictvo, které v té době disponovalo 119 křižníky různých tříd. Dalších čtyřicet bylo objednáno. Do služby vstoupil v prosinci 1914. Prvním kapitánem byl Jindřich Ralph Crooke. Během První světové války brázdil vody Severního moře. Základnu měl ve Scapa Flow na severu Skotska. V červnu 1915 byl v suchém doku v

  Pavel Semple, zdroj: (brožura HMS Caroline a místní informační tabule), 20.5. 2020
  Historie doku Alexandra
  Firma Harland & Wolff byla založena v roce 1861 Eduardem Jakubem Harlandem (1831-1895) a Němcem Gustavem Vilhelmem Wolffem (1834-1914). E.J. Harland byl původně ředitelem zdejších loděnic. V roce 1858 je koupil od svého zaměstnavatele. Stavba doku Alexandra, ve kterém dnes kotví křižník Caroline, probíhala v letech 1885-1888. Zahájení stavby se zúčastnila princezna (budoucí královna) Alexandra, po níž je dok pojmenován. Starší dok Hamilton,

  Pavel Semple, zdroj: (https://titanicbelfast.com/Discover/Titanic-Stories/The-Alexandra-Graving-Dock.aspx), 20.5. 2020

  popis

  HMS Caroline (HMS-His/Her Majesty Ship, loď jeho/jejího Veličenstva) je křižník třídy C. Ta byla vyvinuta z počáteční třídy lehkých křižníků Arethusa, jejíž výroba začala po roce 1910. Britské námořnictvo počítalo při střetu s Německem s útokem rychlých torpédových lodí. Úlohou lehkých křižníků byla ochrana flotily před těmito loděmi a podpora vlastních torpédových lodí při útoku. Posádka byla složena z 289 mužů, byli mezi nimi také chlapci ve

  Pavel Semple, zdroj: (brožura HMS Caroline a místní informační tabule), 20.5. 2020
  technická památka
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Spojené království
  Severní Irsko
  hrabství Down