městské hradby

Těšín, Cieszyn
Opevněno již raně středověké město. Nově byly hradby budovány po roce 1496. V roce 1731 obnoveny hradby i brány. Původní tři městské brány zbořeny do konce 18. století. Dochovány krátké úseky hradeb použité jako opěrné zdi nad řekou.
Hlavní obrázek místa
Pozůstatky městských hradeb použitých jako opěrné zdi svahu nad náhonem Mlýnowka
pohled z ulice Przykopa (Příkopa)
© Jan P. Štěpánek 02/2006
Graficke pismenko Městské hradby města Těšína se bohužel k naší lítosti zachovaly jen ve velmi malých fragmentech. Město Těšín bylo ohrazeno již ve své raně středověké fázi. Velkou změnu v urbanistickém charakteru města znamenalo postavení tzv. Horního města na přelomu 15. a 16. století, které spolu s raně středověkým Dolním městem vytvořilo jeden celek historického jádra města, jak jej známe doposud. Město mělo tři brány: Fryštátskou na severozápadě, odkud se z města pokračovalo na sever do Fryštátu (dnešní Karviné), Vodní na severozápadě, kterou se z města vyjíždělo přes řeku Olši na jihozápad k Frýdku a Horní bránu na jihovýchodě, kterou se vyjíždělo ...
Jan P. Štěpánek, 2.3. 2006

  historie

  Raně středověké město Těšín bylo vysazeno podle löwenberského práva někdy před rokem 1292, kdy se vyskytuje první písemná zmínka o městě. Některá polská literatura klade vznik Těšína mezi léta 1217 a 1223, avšak bez jakýchkoliv průkaznějších důkazů. Středověký Těšín zaujal vyvýšenou polohu jihovýchodně od Zámeckého kopce. Jihozápadní strana plochy města byla přirozeně chráněna srázy k řece Olši, na straně severní terén pozvolna klesá k říčce

  Jan P. Štěpánek, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku (K.Kuča, Libri, Praha 1997), 2.3. 2006
  ostatní
  nepatrné zbytky zdí
  nepřístupno
  Polsko
  opolskie