Zříceniny pevnosti, kterou nechal vystavět v letech 1790–95 podle plánů Gustava von Rauch pruský král Fridrich Vilém II. na ochranu hranice Slezska proti rakouské armádě. Opuštěna a rozebrána byla ve 2. polovině 19. století.
Hlavní obrázek místa
pevnost z příkopu
© Milan Caha 08/2010
Graficke pismenko Zříceniny pevnosti Fort Wilhelma najdeme nedaleko vesnice Huta. Nechal ji vystavět pruský král Fridrich Vilém II. v letech 1790–1795 a byla určena k zajištění hranice Slezska proti rakouské armádě. Projektantem a stavitelem byl nadporučík Gustav von Rauch, pozdější generál a pruský ministr války. Pevnost měla neobvyklý půdorys tři prostupujících se obdélníků, opevněna byla valy a suchým příkopem. Během napoleonských válek pevnost nehrála žádnou roli. Ve 2. polovině 19. století byla opuštěna a postupně rozebírána. Z materiálu pevnosti byl postaven v roce 1875 železniční most v Bystrzycy Kłodzkiej, škola a řada domů. Dnes se na místě kromě řady terénních stop zachovalo vyzdění suchého příkopu pískovcovými kvádry a část tunelu střelecké galerie, chránící příkop.
© Milan Caha (zdoj: wikipedie), 8.1. 2011
    pevnost, bunkr
    nepatrné zbytky zdí
    volně přístupno
    Polsko
    śląskie