Kaštěl (zámek) byl vybudován kolem r. 1620 rodem Motešických původně jako opevněný. V 2. pol. 18. stol. výrazně barokně přestavěn a zvýšen o poschodí. Posledním majitelem byl gróf (hrabě) Seldern. Po r. 1945 přešel do vlastnictví státu. Později sloužil jako domov důchodců a od r. 1961 armádě.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 09/2016
Graficke pismenko Obec Motešice skládající se ze tří místních částí, Horné a Dolné Motešice a Peťovka, leží na západním Slovensku v okrese Trenčín v Trenčínském kraji. I když největší místní částí jsou Horné Motešice, nenachází se v ní žádná sakrální památka jako ve dvou zbývajících částech, kde stojí kostel Narození Panny Marie z 12. stol. a kaple sv. Jana Nepomuckého z r. 1767. Dominantou Horních Motešic je poměrně velký pozdně barokní kaštěl (jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás souhrnně označovaných jako zámek) stojící při severním okraji vsi v zatáčce hlavní silnice. Toto původně opevněné šlechtické sídlo je bohužel veřejnosti ...
Luděk Vláčil, 10.1. 2017

  historie

  První písemná zmínka o Motešicích pochází z roku 1208. Historie Motešic je spjata s rodem Motešických (Motešickovci z Motešíc). V roce 1423 se vzpomíná Benedikt z Motešic sloužící ve službách Zikmunda Lucemburského jako zástupce Ctibora z Beckova a v letech 1431-1434 se uvádí Jakub z Motešic jako člen husitského revolučního hnutí. Kdy si tento rod ve vsi vybudoval své sídlo, není známo. Současný kaštěl (jeden z typů šlechtických sídel na

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pamiatkynaslovensku.sk/kastiel-horne-motesice, http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-horne-motesice, http://www.motesice.sk/historia-obce a další, 20.9. 2016

  popis

  Zámek je dvoupodlažní budova na čtvercovém půdorysu s vnitřním nádvořím se čtyřmi věžemi v nárožích krytá mansardovou střechou. Do zámku se vstupuje přes dnes již zasypaný příkop, renesanční bránou a dále přes nádvoří. Na východní straně nádvoří je arkádový portikus se zastřešenou terasou. Místnosti v přízemí jsou zaklenuté pruskou klenbou. V patře jsou zrcadlové stropy s fabiony a v chodbě české placky. V severním křídle se nachází kaple Panny

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.slovenskehrady.sk/kastiel-horne-motesice a další, 10.1. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Trenčiansky
   Trenčín  ( TN, TC )