Pozůstatkem loveckého dvorce saských kurfiřtů je jednokřídlá renesanční (v dnešní podobě z poč. 17. stol.) obytná budova se třemi schodišťovými věžemi, stojící dnes téměř v centru Drážďan. Od roku 1913 zde sídlí museum saského lidového umění.
Hlavní obrázek místa
Obytné stavení dvora od jihovýchodu
© Ivan Grisa 01/2010
Graficke pismenko Lovecký dvůr se nachází východně od hlavní třídy (Hauptstrasse) drážďanského Nového Města (Neustadt). Z centra je sem příjemná procházka přes nejstarší labský most přímo od katolické katedrály, na novoměstském předmostí odbočte doprava. Proti monumentální budově saského ministerstva financí, kterou nelze z mostu přehlédnout, najdete i průčelí Loveckého dvora, které upoutá krásným pozdně renesančním štítem.
Ivan Grisa, 18.1. 2010

  historie

  Lovecký dvůr (Jägerhof) v Drážďanech
  Na východním okraji někdejší osady Altedresden existoval do roku 1541 klášter augustiniánů – poustevníků. Poté, co byla v Sasku provedena státem oktrojovaná reformace, se areálu zmocnil kurfiřt Mořic (Moritz) a nechal na jeho místě postavit lovecký dvorec. Jeho obytná budova byla upravena do dnešní podoby na počátku 17. století. Jedná se o dlouhou jednokřídlou stavbu s plastickým štítem na jižním průčelí a třemi schodišťovými věžemi se zvonovými

  Ivan Grisa, dle webové stránky http://www.skd-dresden.de/de/gebaeude/jaegerhof/geschichte.html, 18.1. 2010
  tvrz
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo