Kostolec

Ducové
Hradiště velatické kultury z mladší doby bronzové (1300-1100 př. n. l.). Znovu osídleno Slovany v době Velkomoravské říše (9. stol.). Od 10. do 19. stol. sloužilo jako hřbitov. Dnes ve správě Balneologického muzea v Piešťanech.
Hlavní obrázek místa
Základy velkomoravské rotundy.
© Pavel Semple, 04/2016
Graficke pismenko Hradiště se nachází na zúženém konci náhorní pláně u vesnice Hubina. Je možno sem dojet autobusem z Piešťan. Zastávka autobusu je přímo pod hradištěm na silniční křižovatce u Hubiny. V sousedství hradiště je vápencový lom, který lokalitu částečně poškodil na východní straně. V době komunismu hrozilo úplné odtěžení lokality.
Z hradiště je nádherný výhled do údolí Váhu a na pohoří Povážského Inovce. Za dobré viditelnosti je možno vidět také Malé a Biele Karpaty.
Pavel Semple, 16.11. 2016

  historie

  Nejstarší stopy sporadického osídlení na místě pozdějšího hradiště pocházejí z doby paleolitu a neolitu. Ke vzniku prvního hradiště na Kostolci došlo v mladší době bronzové (1300-1100 př. n. l.). Příslušníci velatické kultury navršili na severní straně lokality mohutný, 120 m dlouhý šíjový val a před ním vyhloubili příkop. Archeologický výzkum provedený v letech 1968-1972 a 1975 potvrdil, že obyvatelé hradiště se zabývali sléváním bronzu.

  Pavel Semple (zdroj: místní informační tabule), 16.11. 2016

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Slovensko
  Trnavský
   Piešťany  ( PN )