hrad Castleroche

Castle Roche, Roche Castle
Hrad založen Rohesií de Verdun v roce 1236. Sloužil k obraně severní hranice Pale. Roku 1561 místo velkého soustředění anglických vojenských sil. Zničen roku 1641 v době irské vzpoury proti anglické nadvládě. V 2. pol. 20. stol. zakonzervován.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na hrad od JV z předhradí. Nalevo stojí velký sál s ochozem podél střešního štítu. Napravo je dvouvěžový branský dům. Na popředí je patrný ve skále vylámaný příkop.
© Pavel Semple, 08/2015
Graficke pismenko Zříceniny hradu Castleroche zaujímají okraj vápencové vyvýšeniny u osady Roche v hrabství Louth, 7 km severozápadně od města Dundalk a jen 1,5 km od hranice se Severním Irskem. Hrad je občas uváděn také jako Roche Castle.
Jedná se o malebnou hradní zříceninu posazenou v mírně kopcovité krajině s intenzivním chovem ovcí a krav. Hrad samotný leží v pastvině, je tam klid s možností táboření. Auto je možné zaparkovat na silnici u hradu nebo poblíž v osadě. Nejbližší veřejná doprava je ve městě Dundalk, odkud je pak třeba jít pěšky po místních "borínách" (z irského "boreen"), úzkých venkovských silnicích. Cestou lze navštívit motte hrad Castletown. K navigaci je vhodná turistická mapa Ordnance Survey číslo 36.
Pavel Semple, 23.1. 2016

  historie

  Hrad založila Rohesia de Verdun v roce 1236 na obranu svého panství proti irskému obyvatelstvu. Po její smrti v roce 1247 pokračoval ve výstavbě její syn Jan, který zemřel roku 1274. Hrad měl být postaven jako náhrada za zastaralý motte hrad Castletown. Jméno Roche Castle (Castleroche) je snad odvozeno od jména Rohesia, šlo by tak původně o Rohesiin hrad. Další možností je údajné původní jméno hradu Castellum de Rupe (Skalní hrad). Hrad měl

  Pavel Semple, zdroj: (https://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Roche, https://en.wikipedia.org/wiki/1561_in_Ireland), 23.1. 2016

  pověsti

  Pověst o zakladatelce hradu
  Rohesia de Verdun ovdověla a rozhodla se postavit nový kamenný hrad. Talentovanému architektovi slíbila, že se za něj provdá, když jí hrad postaví. Když si ale architekt přišel pro svou odměnu, tak jej Rohesia namísto toho nechala vyhodit ven z okna. Jedno z hradních oken se má dodnes jmenovat "vražedné okno". Podle druhé verze pověsti byl architekt vyhozen proto, aby nevyzradil skrytá tajemství hradu.
  Pavel Semple, zdroj: (Peter Harbison, 'Guide to National and Historic Monuments of Ireland', Gill & Macmillan Ltd, 1992) ), 23.1. 2016

  popis

  Hrad zaujímá západní okraj vápencové vyvýšeniny, od níž je na východě oddělen ve skále vylámaným příkopem. Jeho nepravidelně pětiúhlý protáhlý půdorys má delší osu ve směru sever-jih. Z vyvýšeniny na východě se do něj vstupuje dosud impozantním dvouvěžovým branským domem (twin-towered gatehouse). Dvě plné půlkruhové věže mezi sebou svírají portál brány. Branský dům byl hlavním palácem hradu. Za čelní fasádou domu s věžemi dnes již nic

  Pavel Semple, 23.1. 2016
  hrad
  zřícenina
  volně přístupno
  Irsko

  Načítám seznam míst