Goticko-renesanční hrad založen zřejmě již koncem 13. století svídnicko-javorskými Piastovci, prvně zmiňován r. 1315. V letech 1545-1587 za Matěje z Logova renesančně přestavěn a rozšířen. Za třicetileté války dobyt Švédy, r. 1774 opuštěn. Zchátralý hrad zrekonstruován v 19. a 20. stol.
Hlavní obrázek místa
První brána
© Jan Boukal, 08/2013
Graficke pismenko Hrad stojí na hoře Choina (450 m n. m.) na okraji přírodní rezervace Soví hory (Rezerwat przyrody Góra Choina). Na vrchu se rozkládá rezervace Góra Choina (19,13 ha). Nedaleko je malá obec Zagórze Śląskie. Na hradě je muzeum a pořádají se zde pravidelně různé kulturní akce pro veřejnost.
E.H. podle wikipedia.org, 11.2. 2014

  historie

  Hrad se původně nazýval Kynsburg podle blízké obce Kynau, slovansky Chojna či Chojnów, po roce 1945 přejmenované na Zagórze Śląskie. Roku 1965 byl hrad přejmenován polskými úřady na Grodno. Původně gotický hrad byl založen pravděpodobně svídnicko-javorským knížetem Boleslavem I. Surovým (1254–1301) v 90. letech 13. století. Boleslav I. tehdy budoval síť pevností, strategicky umístěných vůči Čechám. První písemná zmínka o hradu se objevuje až

  Jan Boukal, zdroj: B. Guerquin: Zamki śląskie,Warszawa 1957; doplněno redakcí podle http://cs.wikipedia.org; http://www.grodnozamek.pl, 18.10. 2013

  pověsti

  Ukrytý poklad a bílá paní na hradbách
  Jedna z řady pověstí týkajících se hradu vypráví, že hrad měl založit již v roce 800 uprchlý anglický rytíř a hradní zdivo prý ukrývá velký poklad. Na hradbách hradu je také prý možné vidět bílou paní z Grodna, jak se prochází. Zdejší bílá paní patří k nejproslulejším zjevením v celém Slezsku.
  E.H. podle wikipedia.org, 11.2. 2014
  Legenda o založení Boleslavem I. Vysokým
  Traduje se, že hrad postavil r. 1189 slezský kníže Boleslav I. Vysoký. Hrad totiž stojí poblíž rezidenčního města Svídnice (cca 10 km), ve kterém tehdy vládla Boleslavova rodina. Historici však tuto teorii odmítají.
  E.H. podle wikipedia.org, 11.2. 2014

  popis

  Hrad byl vybudován na těžko dostupném úzkém místě skalnatého ostrohu hory Choina. Hrad měl v době založení užší polygonální půdorys. Ve 14. století mu dominovala na jihu předsunutá obranná věž, chránící vstup. V jihovýchodním nároží byla vstupní brána s padacím mostem nad suchým příkopem. Uvnitř areálu byly postaveny dva obytné paláce. Na nádvoří byla do skály vytesaná cisterna na vodu. Při hradbách stálo několik menších věží, v areálu byly také

  E.H. podle wikipedia.org, 11.2. 2014
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  dolnośląskie