zámek Świny

Schweinhaus
Na starším kastelánském hradisku postavený v počátku 14. století rodový hrad rytířů von Swyn. K původnímu donjonu přistavěn palác, v 16. a 17. století přestavěn na opěvněný zámek, přibyl nový branský palác. Po vymření rodu von Schweinichen chátrá.
Hlavní obrázek místa
branský palác s válcovou věží v nároží
© iV 6.5.2007
Graficke pismenko Hrad leží při staré cestě z Čech přes Lubawský průsmyk a Kamiennej Góry do Jaworu, asi dva kilometry severně od města Bolków (při hlavní silnici E 65). Do dálky je viditelný hlavně mohutný donjon se sedlovou střechou. Vstup je možný za mírný poplatek.
Ivka, 19.6. 2008

  turistické

  Podle zpráv z polského tisku připravuje soukromý majitel zříceniny celkovou rekonstrukci, projekt přestavby na hotel, restauraci a muzeum je ve stádiu schvalování u památkového úřadu v Legnicy
  http://zlotoryja.naszemiasto.pl/artykul/1065221,wyremontuje-zamek-w-swinach,id,t.html, 6.9. 2011

  historie

  Hradisko, a posléze i samotný hrad, je jako důležitý opěrný bod zmiňován v mnoha pramenech od poloviny 12. století. Některými badateli bývá spojován se zmínkou v Kosmově kronice „hrad Zuini in Polonia“. Jinak je lokalita poprvé zmíněna v papežské bule z roku 1155. Další zmínka je z roku 1245, kdy je sídlo jmenováno mezi 23 kastelánskými hradisky wrocławské diecéze – tak fungovalo až do 2. poloviny 13. století. Význam ztratilo po založení

  Ivka, 19.6. 2008

  pověsti

  Rytířský rod Swynů prý odvozuje svůj původ od jakéhosi Biwoje (podobnost s českými pověstmi je jistě jen náhoda), který tu ulovil obrovského kance. Jeho potomci prý nezůstávali jménu rodu nic dlužni. Rytíř Konrád se jednou nechal slyšet, že když už ho má odnést čert, tak ať je to při pitce a s pohárem v ruce. V tu chvíli do něj uhodil blesk, rytíř se svalil na zem, pohár se roztavil a oblil mu ruku – aby se s ním už nikdy nemusel loučit.
  Ivka, 19.6. 2008

  popis

  Původní kastelánské sídlo bývá situováno do prostoru dnešního předzámčí. Tam bylo při průzkumu zemního bastionu nalezeno zdivo spojované vápennou maltou, datované do 12. či 13. století. Nový hrad původně sestával pouze z donjonu na nejvyšším místě ostrožny, který nechal Henrich postavit zřejmě po svém návratu z Rhodosu (kolem roku 1330). Je to věž o rozměrech 12 x 18 metrů se sílou zdi až 2,5 metru a původně byla pětipodlažní s plochými

  Ivka, 19.6. 2008
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zřícenina
  přístupno příležitostně
  Polsko
  dolnośląskie