Při zřizování hřbitova v roce 1885 těžce narušený reliéf tvrze, nacházející se těsně nad kostelem. Dodnes patrná část oblouku vnější stěny příkopu a valu a náznak centrálního pahorku.
Hlavní obrázek místa
Zachovaná vnější stěna příkopu na jihovýchodě
© Roman Řezáč 07/2006
Graficke pismenko Místo tvrze se nachází na východní straně obce, nad kostelem sv. Martina. Její centrální část je dnes téměř o deset metrů níže. Přesto díky zachování vnější obruby okružního příkopu na východě a části valu tamtéž a zřejmě i dalšího, šíjového příkopu, jehož využívá úvozová cesta, nelze její místo považovat za zaniklé. Na jejím místě je dnes hřbitov. Náhrobky jsou stylově upraveny do kruhu a symbolizují tak polohu zaniklého centrálního pahorku. Předpolí zaujal zaniklý židovský hřbitov. Židovská obec zde má také dlouhou tradici.
Roman Řezáč, 10.2. 2008

  historie

  Osudy tvrze po jejím zániku
  Tvrz byla patrně opuštěna v letech 1480–1490, kdy se výslovně zmiňuje jako pustá. Došlo k tomu patrně dobrovolně a nezanikla tak násilím. Některé prameny uvádějí její definitivní zánik už k roku 1466, neříkají však z jakého důvodu. To však vyvrací zmínka z roku 1480, kdy Václav Racek příbírá jako spolumajitele tvrze Jana Zeleného z Řičan. Patrně by nešlo v takovém případě o pustou tvrz. Tvrz byla prý byla později znovu obnovena a zanikla až v

  Roman Řezáč, 10.2. 2008
  Jako první se v souvislosti s Dambořicemi v pramenech zmiňuje Vilém v roce 1298. Další zmínka se týká roku 1348, kdy Hartleb z Popovic prodává Dambořice Benediktovi z Uher. S určitostí na nich sídlil i v roce 1373. Roku 1377 Dambořice koupil Ješek z Rožďalovic. Roku 1406 získal Dambořice Blažej Racek, z rodu pánů z Mrdic. V jejich majetku zůstaly Dambořice téměř celé století, až do roku 1493. O tři roky dřív se však už zmiňuje jen tvrziště a

  Roman Řezáč (dle M.Plaček 2001), 10.2. 2008

  popis

  Téměř zaniklá tvrz v Dambořicích měla klasické utváření s centrálním pahorkem obtočeným příkopem a vnějším valem. Tvrziště záměrně neuvádím jako úplně zaniklé. A to i přesto, že bylo srovnáno téměř před 150 lety při zřízení hřbitova se zemí. Je to proto, že zůstala zachována část oblouku vnější stěny okružního příkopu i s částí valu na severovýchodě a patrně pozůstatek dalšího šíjového příkopu.Téměř zničený však byl zbytek tvrziště a centrální

  Roman Řezáč, 10.2. 2008

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  tvrz
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Hodonín  (HO)