Římsko-katolický farní kostel sv. Antonína Paduánského s got. jádrem ze 2. pol. 13. stol. Ve 14. stol. přestavěn. Další přestavba po pol. 15. století. Dvoulodní pseudogotická stavba se zbarokizovaným interiérem a cenným mobiliářem.
Hlavní obrázek místa
Celkový pohled na kostel od jihovýchodu
© Jan P. Štěpánek, 08/2006
Graficke pismenko Podtatranské městečko Spišská Belá jak již sám název vypovídá tvoří jedno ze středisek Spišského regionu. Nalézá se asi 21 km severovýchodně od Popravu, při úpatí Belanských Tater. Dominantou celého městečka je římskokatolický farní kostel sv. Antonína Paduánského, který se spolu se samostatnou renesanční zvonicí nachází při původní středověké hlavní ulici, jež se časem rozvinula v jakési pomyslné náměstí, centrum Spišské Belé. Původ kostela spadá do 2. poloviny 13. století a dodnes na této stavbě můžeme pozorovat rozmanitou směs architektonických slohů. Poslední přestavbou však převážil pseudogotický sloh. V těsném sousedství kostela se nachází typická renesanční zvonice, ...
Jan P. Štěpánek, 15.2. 2007

  historie

  Historie kostela sv. Antonína Paduánského
  Prvním kostelem ve Spišské Belé byl kostel sv. Valentina, který existoval již roku 1208. Stával při potoce. Dle vizitace z roku 1674 víme, že byl zděný. V roce 1707 však vyhořel a nebyl již obnoven. Současný novější farní kostel sv. Antonína Paduánského byl vystavěn po polovině 13. století na návrší nad Belanským potokem a po tatarském vpádě v letech 1241 – 42 fungoval částečně jako skromná pevnost. První stavební fáze se váže k 60. letem 13.

  Jan P. Štěpánek podle městkých internetových stránek a turistických průvodců., 15.2. 2007
  Renesanční zvonice
  Renesanční zvonice se na území Spiše jako typ stavby rozšiřuje v době lutherské reformace. Tento typ stavby zde, do míst poznamenaných ještě pozdní gotikou, přichází z renesanční Itálie, proto se mnohdy objekty zvonic podobou velmi odlišují od podoby sousedních kostelů Zvonici tvoří vysoká bloková stavba na čtvercovém půdoryse západně od kostela. V horní části je zvonice je fasáda prolomena zvukovými okny - trifóriami

  Jan P. Štěpánek podle městkých internetových stránek a turistických průvodců., 15.2. 2007
  Sv. Antonín Paduánský - jeho život, legendy, atributy
  Svatý Antonín z Padovy (Antonín Paduánský) se narodil 15.8.1195 v Lisabonu a zemřel 13.6.1231 v Padově, roku 1232 byl prohlášen svatým (roku 1946 byl prohlášen za učitele církve). Je jedním z nejznámějších svatých a je uctívaný po celém světě. Svatý Antonín byl františkánským mnichem, teologem a kazatelem. Narodil se do zbožné šlechtické rodiny, jeho původní jméno bylo Fernandéz, a v 15 letech vstoupil do řádu augustiniánů v Lisabonu. Později

  http://cs.wikipedia.org, http://www.abcsvatych.com, 7.9. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Slovensko
  Prešovský