Původní sídlo koncem 16. stol. přestavěno na renesanční zámek, v 18. stol. barokně přestavěn. Koncem 19. stol. obnovena jeho renesanční podoba. V druhé pol. 20. stol. zámek sloužil jako zařízení Slovenských výtvarných umělců a architektů.
Hlavní obrázek místa
Kaštiel v Moravanoch nad Váhom
© Pavel Vítek 09/2006
Graficke pismenko Obec Moravany nad Váhom se nachází na levém břehu Váhu asi 5 km východně od Piešťan. Obec je písemně prvně doložená roku 1348. Zámek stojí na severním okraji obce, v současnosti slouži jako Art Hotel.
Exteriéry zámku a park jsou přístupné na požádání na vrátnici.
Pavel Vítek, 11.4. 2007

  historie

  Na místě dnešního zámku stálo již ve středověku panské sídlo, snad tvrz, možná i hrad. Poloha na terase nad kdysi inundačním území Váhu tomu byla předurčena. Samostatné budovy tohoto sídla byly sceleny renesanční přestavbou koncem 16. století. Roku 1572 se stal vlastníkem obce Imrich Csaky, kaločský biskup a kardinál, za kterého byl renesanční zámek vybudován . Roku 1899 se stala vlastníkem zámku rodina Zetwitzovců. V druhé pol. 20. stol.

  Pavel Vítek, 11.4. 2007

  popis

  Koncem 16. století vybudovaný renesanční zámek měl dvě poschoďové budovy, ukončené vysokou obloučkovou atikou. Ta byla pravděpodobně zdobena sgrafity na fasádách. Budova se vstupním vestibulem a reprezentačními klenutými prostorami byla na nároží zvýrazněna věží a arkýřem. V 18. stol. se uskutečnila barokní přestavba zámku. Projevila se ale jen při úpravě některých kleneb a v exteriéru přístavbou balkónu před ústředním sálem. Větší úpravy

  Pavel Vítek, 11.4. 2007

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Trnavský
   Piešťany  ( PN )