zámek Trebostovo

Révaiovský kaštieľ
Opevněný kaštěl (zámek) vybudovali v 16. století na místě starší gotické tvrze z 14. století Révaiové. Po r. 1650 byl renesančně přestavěn a rozšířen. Koncem 18. století barokně upraven. Po II. světové válce byl spravován zemědělským družstvem a poté muzeem. Dnes v soukromém vlastnictví.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2017
Graficke pismenko Nejvýznamnější památkou slovenské obce Trebostovo je monumentální, původně čtyřkřídlý, renesanční kaštěl (slovensky kaštieľ [nesprávně však zámok] - jeden z typů šlechtických sídel na Slovensku u nás označovaný jako zámek [popřípadě tvrz]) se čtyřmi hranolovými nárožními věžemi. I když se často jedná o malé stavby a v ČR jsou mnohdy nesprávně označovány množně jako zámečky, jedná se nezřídka o velmi rozsáhlé objekty. Mezi ty větší patří právě Révaiovský kaštěl v Trebostovu. Dodnes se jedná o významnou vrcholně renesanční památku v rámci celého Slovenska. K zámku, stojícímu na návrší na východní straně obce, přiléhá hospodářský areál ...
Luděk Vláčil, 21.8. 2017

  historie

  Vesnice se v pramenech vzpomíná od roku 1262, kdy se uvádí jako terra Treboztou v sousedství osady Trnovo. V té době patřila Petrovi, hontianskému županovi. V roce 1360 se jako majitel vsi uvádí Jan, syn Štěpána Serafína s přídomkem (de Trebosto) z Trebostova, který zemřel před rokem 1381 bez mužského potomka. V roce 1383 darovala královna Marie majetek Martinovi a Janovi, synům Egídia z liptovského Šoldova (de Choldo). Je možné, že právě oni si

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pamiatkynaslovensku.sk/kastiel-trebostovo, http://www.trebostovo.sk/cms/?, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Blanka Puškárová, Eva Križanová, Bratislava 1990, Šport. a další, 13.11. 2017

  popis

  Zámek je dvoupodlažní trojkřídlá monumentální renesanční stavba se čtyřmi hranolovými věžemi na nárožích a arkádovou chodbou na nádvoří. Místnosti jsou zaklenuty renesančními hřebínkovými křížovými klenbami a valenými klenbami s lunetami. V nárožní místnosti je zachovalá renesanční štuková klenba a v další renesanční krb. Budovu obepínal vodní příkop, přes nějž se vstupovalo po padacím mostě pod kamenným renesančním portálem až na nádvoří.

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.pamiatkynaslovensku.sk/kastiel-trebostovo, Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, Blanka Puškárová, Eva Križanová, Bratislava 1990, Šport., 15.11. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  tvrz přestavěná na zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský
   Martin  ( MT )