Hlavní obrázek místa
severní část velkého nádvoří
© Pavel Zany Komárek 9/5/2004

dějiny

Graficke pismenko Hrad Pieskowa Skała je poprvé zmiňován pod jménem Peskenstein v listině krakovského vévody a pozdějšího krále Vladislava Lokýtka. Tehdy šlo jen o jednoduchou dřevěnou stavbu v místě dnešního zámku či na nedalekém ostrohu Kocica. Z kamene jej vystavěl snad až Lokýtkův syn Kazimír Veliký, který jej roku 1377 zastavil Petru Szafrańcowi z Łuczyc erbu Starykoń. Roku 1386 zástavu obnovil král Ludvík Uherský a roku 1422 dostal krakovský podkomoří a vojvoda Petr Szafrańiec hrad s okolními vesnicemi do dědičného držení. Jejich potomci vlastnili hrad až vymření rodu po meči roku 1608. Petrův vnuk Kryštof z hradu vyrážel na loupeživé výpravy do ...
Pavel Zany Komárek, 28.5. 2004

  historie

  stavební vývoj
  Nejstarší dřevěný hrad i jeho první kamenná fáze stály bezpochyby v nejsnáze bránitelné poloze na horní plošině skály zvané Dorotka severně od dnešního arkádového nádvoří. Žádné hmatatelné zbytky se z něj nedochovaly, podle starých vyobrazení byla jeho hlavní částí hranolová obytná věž v horní části snad osmiboká. K ní přiléhalo nevelké obytné křídlo a nádvoří. Snad již ve 14. a 15. století přibylo jižně od jádra předhradí s budovami při západní

  Pavel Zany Komárek, 28.5. 2004
  zámek
  hrad přestavěný na zámek
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Polsko
  małopolskie