zámek Rakovo

kúria Benických
Nevelký barokní zámek nechala v roce 1763 vybudovat zemanská rodina Benických, vlastnící část vsi od 17. stol. V 1. polovině 19. stol. byl zámek klasicistně upraven. Během 20. stol. značně zchátral. Nedávno se dočkal rekonstrukce.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 07/2017
Graficke pismenko Obec Rakovo leží na severozápadním Slovensku v Turčianské kotlině, obklopené pohořími Malé a Velké Fatry. Obcí protéká řeka Turiec a Blatnický potok. Nejvýznamnější památkou obce je nedávno opravená barokně-klasicistní kúria (skromnější sídlo nižší šlechty na Slovensku {zámek}) z 18. stol. Objekt je v soukromém vlastnictví a není veřejnosti přístupný. Na západní straně obce, na okraji parku, stávala ještě kúria Rakovských, která však byla zbořena v 90. letech 20. století. Z rodu Rakovských pochází i několik významných rodáků obce, Martin Rakovský (asi 1535-1579), Matej Rakovský (1537-1562) a Mikuláš Rakovský (?-1586)
Luděk Vláčil - zdroj: http://www.rakovo.sk a další, 13.7. 2017

  historie

  Pozemky nazvané Zanazan Sivě Zaluzan (Zalužany), na nichž se rozkládá dnešní Rakovo, daroval uherský král Béla IV. roku 1245 svému kaplanu Martinovi a jeho bratru Ladislavovi. Jméno Rakovo se začalo užívat zřejmě až podle Raka, který se zmiňuje v roce 1363. Po vymření původních majitelů král daroval Rakovo Ondřejovi Chernenskému. Nedlouho poté dostal část majetku i Matej z Malého Jasanu. Později bylo Rakovo rozděleno mezi více zemanských rodin a

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.rakovo.sk a další, 26.10. 2017

  popis

  Kúria je barokně-klasicistní částečně podsklepená jednopodlažní budova s mansardovou střechou. Vstupní portikus je ukončen trojúhelníkovým tympanonem. Fasády jsou členěn lizénami, okna jsou dekorována bohatým štukováním. Místnosti interiéru jsou zaklenuty pruskými a zrcadlovými klenbami. Nad vstupním portálem se nachází kamenná deska s erby Benických a Mariássyů [Mariášiů]. Pod nimi je nápis DEUS OPTIMUS ET HOCONUS SUPERARE IUVIT WOLFGANGO

  Luděk Vláčil - zdroj: http://www.rakovo.sk a další, 13.7. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  zámek
  zachovalý
  nepřístupno
  Slovensko
  Žilinský
   Martin  ( MT )