Sitno bylo osídleno již v době bronzové, kdy zde lid lužické kultury vybudoval opevněné hradiště o rozloze 16 ha chráněné dodnes patrným mohutným kamenným valem. Počátkem 1. tisíciletí bylo hradiště opuštěno. Ke znovuosídlení došlo zřejmě až v době povelkomoravské a ve vrcholném středověku.
Hlavní obrázek místa
hradisko od severovýchodu
© Luděk Vláčil 06/2017
Graficke pismenko Lokalita hradiska se nachází na zdaleka viditelné dominantě Štiavnických vrchů, na legendami opředeném vrchu Sitno (1009 m n. m.) nad slovenskou obcí Ilija v okrese Banská Štiavnica. Na Sitno, kde se nachází také vyhlídka, rozhledna a objekt se sezónní restaurací, vede několik turistických cest. Nedaleko vrcholu na jeho východním skalnatém výběžku stával hrad, jehož zbytky se zde nacházejí dodnes. Západně pod vrcholem Sitna leží Počúvadlianské jazero sloužící jako rekreační oblast.
10.6. 2017

  historie

  Akropole Sitno byla osídlena již v době bronzové (okolo roku 1100 př. n. l.), kdy zde lid lužické kultury vybudoval opevněné útočiště chráněné kamenným valem s dřevěnou konstrukcí, sloužící k ochraně okolního obyvatelstva v případě ohrožení. Lokalita byla ze tří stran přirozeně chráněna andezitovými bradly, jediná možná přístupová cesta vedla od východu. Akropole hradiska vymezujícího plochu o rozloze 16 ha byla opevněna mohutným valem ve dvou

  Luděk Vláčil - zdroj: podle informační cedule v místě a další, 9.6. 2017

  pověsti

  Legenda o rytířích ze Sitna
  K vrchu Sitno se váže mnoho pověstí o ukrytém pokladu či bráně do pekla. Nejznámější je však pověst o spících rytířích. Podle ní v Pribinových dobách (tedy v 9. stol., kdy zde není osídlení doloženo a ještě nebyli ani rytíři) byl pánem na Sitně kníže Stojmír, který měl dva syny. Lidé pod vládou Stojmíra žili v blahobytu a spokojenosti. Když cítil, že brzy zemře, nechal předvolat své syny a vyzval je, aby spolu žili ve svornosti. Podle tradice

  Luděk Vláčil - zdroj: podle informační cedule v místě, 10.6. 2017

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Slovensko 1:50 000

  Slovenská republika, turisické mapy 1:50 000, VKÚ Harmanec
  hradiště
  terénní náznaky
  volně přístupno
  Slovensko
  Banskobystrický
   Banská Štiavnica  ( BS )