Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 921 záznamů, 8 / 62 stran, vyhledáno za 0.77 sec
 Centelles
800.0 m. n.m.
Sant Martí de Centelles
hrad, zřícenina, nepřístupno, Španělsko, Catalunya
Hradní kaple sv. Štěpána zmíněna r. 898. Majetek hrabat z Osona. Od zač. 13. stol. majetek pánů z Centelles. R. 1211 zmíněna hradní kaple Panny Marie. V ní až do konce 19. stol. rodové mauzoleum. V l. 1464-1466 královské sídlo Petra IV. Aragonského. Rozbořen během karlistických občanských válek (1833-1876).
 Černvír
320.0 m. n.m.
tvrz, zřícenina, příležitostně, Jihomoravský kraj, Černvír
Sídlo bylo vybudováno na konci 12. století nebo na počátku 13. století. Celý skalnatý hřeben byl obehnán vysokou hradbou, jejíž základy se zachovaly podnes. Byla zde vybudována i čtyřapsidová románská rotunda. Hrad byl rozbořen v husitských válkách.
 Čertova hráz
260.0 m. n.m.
technická památka, zřícenina, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Heroltice
Tzv. Čertova hráz dlouhá 32,2 m byla postavena v r. 1802 k zadržování vody. Její ruiny jsou připomínkou historie plavení dřeva po Svratce do Brna v období napoleonských válek. Systém byl využíván do r. 1850.
 Čertův mlýn
320.0 m. n.m.
Dobrá voda
mlýn - vodní, zřícenina, volně přístupno, Plzeňský kraj, Senec
Mlýn měl údajně postavit r. 1850 mlynář Martin Janota, kdy skutečně vznikl, není známo. Poprvé je vyznačen v mapě ,,II. vojenské mapování - Františkovo" z let 1836-1852. Mlýn přestal fungovat zřejmě ještě před r. 1945. V r. 1957 měla být stržena střecha. Dodnes zůstaly jen části obvodového zdiva.
 Červená Hora
340.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Červená Hora
Skromné zbytky hradu založeného mezi rokem 1253 a 1278 jako součást trojhradí na řece Úpě. Zpustošen a vypálen husity 8. června 1427. Od té doby ve zříceninách.
 Chęciny
362.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, v návštěvních hodinách, Polsko, świętokrzyskie
Zříceniny významného královského hradu z konce 13. st. Přestavěn v 15. st., v 16. století však upadá. Dobyt vzbouřenou šlechtou r. 1607, znovu Švédy r. 1657 a 1707, poté definitivně opuštěn. Charakteristickou siluetu hradu tvoří tři mohutné věže.
 Chepstow
25.0 m. n.m.
hrad, zřícenina, v návštěvních hodinách, Spojené království, Wales
Hrad založen po roce 1066. V pol. 13. stol. majetek Richarda de Clare, poté Viléma Maršála (1189-1219). Přestavěn na konci 13. stol. za Rogera le Bigod. Dobyt parlamentním vojskem v říjnu 1645. V 18. stol. manufaktura. Dnes ve státní památkové péči.
 Chichen Itzá
27.0 m. n.m.
Mexiko
sakrální památky, zřícenina, volně přístupno, Mexiko
Historie Chichen Itzá sahá do roku 300 n. l. Tehdy spojeno jen s civilizací Mayů. Po roce 900 přišli Toltékové. Vznikla kultura maysko-toltécká. Dominantní stavbou areálu je čtvercová Kukulkánova pyramida. Mnoho dalších staveb, observatoř, plošina Tzompantli, Chrám válečníků, hřiště na pelotu a mnoho dalších.
 Chlum
hrad, zřícenina, volně přístupno, Středočeský kraj, Chlum
Hrad, kolébka mocného rodu Slavatů z Chlumu, byl založen na hradišti vladykou Blehem z Chlumu po r. 1276, rozšířen byl v 15. st., zničen za třicetileté války. Z rozsáhlého hradu dnes zbylo torzo paláce a trojice sklepních klenutých místností.
 Choteč
tvrz, zřícenina, nepřístupno, Středočeský kraj, Choteč
Chotečská tvrz byla zřejmě postavena na počátku 15. století za Mikuláše z Chotče. Výslovně je poprvé doložena v roce 1530 za vzpoury poddaných. Zachována hranolová věž s renesančními klenbami a část hradby. Dnes skryta v hospodářském dvoře.
 Choustník
hrad, zřícenina, v návštěvních hodinách, Jihočeský kraj, Choustník
Rozsáhlá zřícenina hradu založeného po roce 1262 Benešem z Choustníka. Oldřich z Rožmberka hrad okolo roku 1430 přestavěl a v majetku jeho rodu se nacházel až do roku 1579. Již roku 1614 je uváděn jako pustý.
 Choustníkovo Hradiště
hrad, zřícenina, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Choustníkovo Hradiště
Zříceniny gotického hradu ze 14. století. Dochovaly se valeně klenuté sklepy, torza bergfritu a obvodové zástavby. Hrad byl založený Půtou z Turgovy před rokem 1316. Koncem 14. st. byl majitelem Heřman z Choustníka. 1645 byl pobořen Švédy. V 17. st. zde byl klášter a v 18. století sýpka.
 chrám Athény Lindské
79.0 m. n.m.
Lindos
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Jižní Egeis
Chrám bohyně Athény vybudován v 6. století př. n. l. Náboženské středisko ostrova a pozůstatky se na akropoli uchovaly do současnosti. Další stavbou jsou Propyleje zbytky vstupní brány svatyně ze 4. století př. n. l. Reliéf rhódské trojveslice se nachází na skále při úpatí schodiště.
 chrám Dia Olympského
90.0 m. n.m.
Atény
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Řecko, Attika
Chrám Dia Olympského je zřícenina velkého chrámu v centru řecké metropole. Začátek stavby v roce 520 př. n. l. Dokončen ve 2. stol. n. l., asi po 650 letech. Celkem 104 sloupů, vysoké 17 m, průměr 2 m. Později chrámu sloužil jako stavební materiál. Největší stavba antiky.
 chrám sv. Sofie
12.0 m. n.m.
Nesebar
sakrální památky - kostel, chrám, zřícenina, volně přístupno, Bulharsko
Chrám postaven na přelomu 5. a 6. stol. Svými rozměry patří k největším sakrálním stavbám Nesebaru. Jedná o zajímavou „zříceninu“ trojlodního chrámu s půlkruhovou apsidou. Nachází v samotném centru starobylého města. Bazilika mívala dvojitou šikmou střechu, nedochovala se. Podlaha byla pokryta mozaikami z malých barevných kamínků.