chrám Nanebevstoupení Páně

Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου, Zipari, Ζηπάρι
V r. 1963 se obyvatelé Zipari rozhodli vybudovat chrám a začala veřejná sbírka. Stavba byla zahájena v r. 1972 za metropolity Nathanaela. V r. 1979 byla zcela dokončena a chrám začal sloužit věřícím.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 09/2017
Graficke pismenko Hlavní církevní stavbou Zipari je novodobý, ale přesto krásný chrám (správný český výraz pro svatyni východní [tj. pravoslavné čili ortodoxní] a řeckokatolické církve) Nanebevstoupení Páně vybudovaný v byzantském slohu. Chrám má, jak je tomu zde obvyklé, bohatě zdobený interiér. Presbyterium od lodi odděluje nádherný dřevěný ikonastas. Kromě hlavního chrámu se zde nachází ještě několik dalších o něco drobnějších sakrálních staveb. K nejvýznamnějším chrámům však patří ruiny raně křesťanské trojlodní baziliky sv. Pavla (Aghios Pavlos) a baziliky Kapama z 5.- 6. stol. Tato část ostrova je rovinatá a tedy vhodná na vyjížďky z letoviska na zapůjčeném kole i případnou návštěvu některého chrámu či baziliky. Na celém ostrově je prý celkem 323 chrámů a kaplí.
Luděk Vláčil, 18.11. 2017

  historie

  Tato oblast, jak dokládají četné archeologické nálezy a pozůstatky dvou raně křesťanských bazilik, byla osídlena již ve starověku. Současná vesnice Zipari zde však vznikla teprve v roce 1960. V roce 1963 se místní obyvatelé rozhodli vybudovat v Zipari také chrám a začala veřejná sbírka. Chrám Nanebevstoupení Páně byl založen v roce 1972 za metropolity Nathanaela (Μητροπολίτης

  Luděk Vláčil - zdroj: https://www.aegeanews.gr a další, 23.2. 2018
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Řecko
  Jižní Egeis
  Kos