Německé církevní stavby: Základní kámen dómu v Cáchách položil Karel Veliký, dnes uchovává významný relikviář

Německo je řazeno mezi nejvýznamnější země Evropy. Nejen počtem obyvatel, svou rozlohou, ale i ekonomickou silou. Tento stát do svého bohatství zahrnuje krásnou přírodu, povodí největších řek, historická města, zámky, hrady, ale také církevní stavby.

Autor:Zdroj: Jim Linwood / CC BY 2.0

Hildesheim

Autor: Zdroj: Ramessos / Cs.wikipedia.org

Biskup Bernward byl všestranně talentovaný a vytvořil z tradičně bohatého města v předhůří Harzu kulturní centrum středověku. Bronzová vrata biskupa Bernwarda, jejichž křídla byla odlita najednou a vyzdobena vždy osmi reliéfy, jsou asi nejvýznamnějším uměleckým dílem dómu v Hildesheimu, nově postaveného po požáru ve 12. století.

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu

Autor: Zdroj: Cethegus / Cs.wikipedia.org

Ve Wittenbergu a Eislebenu se nacházejí četné stopy života a díla velkého reformátora. K nim patří Lutherův rodný dům v Eislebenu, jakož I zámecký kostel a convent ve Wittenbergu, kde Luther dlouhou dobu žil. Luther bydlel na začátku reformace v budově bývalého wittenbergského augustiniánského konventu na dvoře university. V pokoji v prvním patře uchovávají ještě originální nábytek.

Dóm v Cáchách

Autor: Zdroj: Jim Linwood / CC BY 2.0

Základní kámen dómu položil Karel Veliký při stavbě falcké kaple. Od roku 936 až do roku 1531 sloužila cášská katedrála jako korunovační chrám německých králů. Působivá jsou monumentální okna gotického chóru, vysvěceného v 15. století, kterým byla střední  část kaple otevřena na východ. Cášský dóm uchovává nejcennější relikviář severně od Alp.

Kolínský dóm

Autor: Zdroj: Thomas Wolf / CC BY-SA 3.0

Dóm sv. Petra a Marie v Kolíně nad Rýnem byl vybudován v průběhu několika staletí stylově čistě ve slohu vrcholné gotiky. V roce 1880 byl dóm se svými 156 metrů vysokými věžemi nejvyšší stavbou světa. Kolínský dóm patří mezi největší křesťanské kostely na světě, díky své délce 145 metrů, šířce 45 metrů a výšce 43 metrů.

Dóm ve Špýru

Autor: Zdroj: Alfred Hutter / Cs.wikipedia.org

Dóm postavený za vlády císaře Konráda II. Byl v době své výstavby největší církevní budovou křesťanského západu. Dějiny starého císařského města sahají až k římskému založení v 1. století. Špýr byl v 6. a 7. století sídlem biskupa.

Autor: Denisa Nová

 

Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat


Staropražská pověst o kovolijci Lochmarovi a jeho zvonu
Za novoměstským farním kostelem svatého Štěpána býval hřbitov a na něm odedávna stála zvonice, protože kostelní věž zvony neunesla. Rozložitá, pozdně gotická zvonice tu stojí...

Příběh jednoho loupeživého rytíře z Plzeňska a Tachovska
Omšelý smírčí kříž na okraji vsi vypráví osudy jednoho loupeživého rytíře a o staré vraždě nevinného kupce v kraji pod hradem Švamberkem, známého též pod názvem Krasíkov

Jeden příběh české královny Elišky Přemyslovny
Kamenná románská věž někdejšího kostela vypráví o době, kterou prožila mladá česká královna Eliška Přemyslovna v Jemnici, když doprovázela svého manžela na válečné výpravě

Podivuhodná vila stavitele a podnikatele Františka Müllera
Vyprávění neobyčejné vily, která je nyní národní kulturní památkou, o osudech jejího stavebníka Františka Müllera a brněnského architekta německé národnosti Adolfa Loose

Staroslovanský bůh Radegast na horském hřebenu a v zoologické zahradě
Americký sochař, původem řezbář z Beskyd, nikdy nezapomněl na svůj rodný kraj a věnoval mu několik svých významných děl, především sousoší slovanských věrozvěstů

Anglická středověká kolonie v Irsku a v irském hrabství Wexford na jihovýchodě země
V předchozím článku „Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170” jsme si objasnili příčiny a průběh invaze. Nyní si nejprve obsah předchozího článku stručně...

Začátek anglonormanské invaze do Irska v letech 1169-1170
V předchozím článku „Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.” jsme ukončili povídání událostmi v srpnu a září 1170, kdy doba Vikingů v Irsku náhle skončila....

Na skok k Panence do Skoků - díl třetí: jako Fénix?
Před hodným časem jsem vás zde provázel historií kdysi slavného mariánského poutního místa Skoky u Žlutic. Jeho osudy jsme opustili ve 30. letech 20. století, kdy se nad ním a nad celou...

Co se dělo v Irsku v době Vikingů od 9. až do 12. stol.
Současná irská literatura nabízí spoustu zajímavých úlomků z historie země v době Vikingů, tedy v 9. až 12. stol. Informace jsou ale často velmi nesourodé. Následující článek se...

Na skok k Panence do Skoků - díl druhý: v dobách největší slávy
V předchozím díle jsme opustili Mariánské Skoky ve chvíli, kdy vrchnost rozhodla nahradit kapličku novým kostelem. Vydejte se s námi na další úsek cesty po osudech kdysi slavného, poté...