Německé církevní stavby: Základní kámen dómu v Cáchách položil Karel Veliký, dnes uchovává významný relikviář

Německo je řazeno mezi nejvýznamnější země Evropy. Nejen počtem obyvatel, svou rozlohou, ale i ekonomickou silou. Tento stát do svého bohatství zahrnuje krásnou přírodu, povodí největších řek, historická města, zámky, hrady, ale také církevní stavby.

Zdroj: Jim Linwood / CC BY 2.0

Hildesheim

Zdroj: Ramessos / Cs.wikipedia.org

Biskup Bernward byl všestranně talentovaný a vytvořil z tradičně bohatého města v předhůří Harzu kulturní centrum středověku. Bronzová vrata biskupa Bernwarda, jejichž křídla byla odlita najednou a vyzdobena vždy osmi reliéfy, jsou asi nejvýznamnějším uměleckým dílem dómu v Hildesheimu, nově postaveného po požáru ve 12. století.

Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu

Zdroj: Cethegus / Cs.wikipedia.org

Ve Wittenbergu a Eislebenu se nacházejí četné stopy života a díla velkého reformátora. K nim patří Lutherův rodný dům v Eislebenu, jakož I zámecký kostel a convent ve Wittenbergu, kde Luther dlouhou dobu žil. Luther bydlel na začátku reformace v budově bývalého wittenbergského augustiniánského konventu na dvoře university. V pokoji v prvním patře uchovávají ještě originální nábytek.

Dóm v Cáchách

Zdroj: Jim Linwood / CC BY 2.0

Základní kámen dómu položil Karel Veliký při stavbě falcké kaple. Od roku 936 až do roku 1531 sloužila cášská katedrála jako korunovační chrám německých králů. Působivá jsou monumentální okna gotického chóru, vysvěceného v 15. století, kterým byla střední  část kaple otevřena na východ. Cášský dóm uchovává nejcennější relikviář severně od Alp.

Kolínský dóm

Zdroj: Thomas Wolf / CC BY-SA 3.0

Dóm sv. Petra a Marie v Kolíně nad Rýnem byl vybudován v průběhu několika staletí stylově čistě ve slohu vrcholné gotiky. V roce 1880 byl dóm se svými 156 metrů vysokými věžemi nejvyšší stavbou světa. Kolínský dóm patří mezi největší křesťanské kostely na světě, díky své délce 145 metrů, šířce 45 metrů a výšce 43 metrů.

Dóm ve Špýru

Zdroj: Alfred Hutter / Cs.wikipedia.org

Dóm postavený za vlády císaře Konráda II. Byl v době své výstavby největší církevní budovou křesťanského západu. Dějiny starého císařského města sahají až k římskému založení v 1. století. Špýr byl v 6. a 7. století sídlem biskupa.

Autor: Denisa Nová