Klášter s unikátním portálem měl původně vzniknout v Praze, ale královna si nakonec vybrala Moravu

Kdo se vydá na výlet podél řeky Svratky, která severozápadně od Brna vytváří hluboké údolí na okraji Hornosvratecké vrchoviny, určitě nemine Tišnov a v jeho blízkosti ves Předklášteří. Její název napovídá cosi o existenci kláštera. Kdo se rozhodne opustit břeh řeky a pokračovat do centra vsi, dojde zanedlouho k areálu cisterciáckého opatství Porta coeli.

Zdroj: Herbert Frank / CC BY 2.0

Vraťte se časem zpět o několik století

Pak už jen stačí projít barokní branou, aby se vrátil v čase zpět o několik století, do doby, kdy byl klášter jedním z nejdůležitějších duchovních center Moravy. Jeho někdejší významnou roli připomíná nejen skutečnost, že i v současné době je domovem cisterciáckých řeholnic, ale také velkolepá architektura, na níž se nepochybně podíleli vynikající mistři své doby, a též expozice Podhoráckého muzea věnované mimo jiné i samotnému klášteru.

Brána nebes

Zdroj: Herbert Frank / CC BY 2.0

Porta coeli znamená Brána nebes. Vznešený název odpovídá postavení zakladatelky kláštera královny Konstancie, která plánovala tento bohulibý čin se svým manželem, Přemyslem Otakarem I., avšak ten zemřel dříve, než mohla stavba začít.

Klášter měl původně vzniknout v Praze, ale královna si nakonec vybrala Moravu a místo, kde se do Svratky vlévá říčka Loučka. Důvodem této změny byla zřejmě strategická poloha u dálkové obchodní stezky vedoucí podél řeky a dar jejího syna, moravského markraběte Přemysla, jenž jí věnoval potřebné pozemky. Stavbu, která probíhala v letech 1232 – 1260, podporoval také bývalý převor cisterciáckého kláštera na Zelené hoře u Nepomuku a olomoucký biskup Robert.

Roku 1428 ho dobyli a zničili husité. Nicméně v druhé polovině 15. století byl opět obnoven. Další katastrofou byla třicetiletá válka, během níž byl opakovaně vypleněn. Po ní pak následovala obnova areálu pod vedením barokních stavitelů.

Hlavní dominantou kláštera zůstal po celou dobu jeho existence kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na půdorysu latinského kříže a zaklenutý gotickými klenbami, navíc je dnes Porta coeli jediným klášterem cisterciaček u nás

Autor: Jana Dvořáková

Mohlo by vás zajímat