Kde se vzala propast Macocha a další přírodní krásy Jižní Moravy

Jihomoravský kraj existuje od roku 1960, má rozlohu přes 15 tisíc km2. Tato část České republiky je známá udržovanými tradicemi, dobrým vínem, ale i velkým množstvím přírodně vytvořených divů.

Autor:Zdroj: Prazak / CC BY 2.5

Rudické propadání

Autor: Zdroj: Jiří Komárek / CC BY-SA 4.0

Jako brána do pekla vypadá díra pod vápencovou skálou, v níž z ničeho nic mizí voda Jedovnického potoka. Mohutný krasový ponor v závěru slepého údolí je největší a nejhlubší v České republice.

Voda potoka se řítí Ponorovou chodbou přes 10 vysokých stupňů do hloubky 86 m. Vytváří tak u nás ojedinělé podzemní vodopády. Největší z nich je 35 m vysoký. Rudická propast, hluboká 153 m, je nejhlubší suchá propast v republice.

Balcarka

Autor: Zdroj: Prazak / CC BY 2.5

Jedna z pěti veřejnosti přístupných jeskyní Moravského krasu, leží ve střední části Suchého žlebu. Představuje labyrint chodeb, domů a propastí ve dvou výškových úrovních s pestrou a barevnou krápníkovou výzdobou.

Vstupní prostor byl známý odedávna, využívali jej už lovci sobů z konce mladšího paleolitu, kteří tu zanechali kostěnné i pazourkové nástroje, ohniště a tisíce kostí různých zvířat.

Macocha

 

Autor: Zdroj: Doronenko / CC BY-SA 3.0

Naše největší, neznámější a nejnavštěvovanější propast vznikla v dávné geologické minulosti Země, zřícením vrstvy vápencové horniny, která oddělovala velkou krasovou kapsu od podzemního dómu.

Ve starších čtvrtohorách se tak vytvořila otevřená propast zcela mimořádných rozměrů. Od ústí, které měří 174 x 76 m, spadá šachta svisle dolů na dno, kde vznikla dvě jezírka. Jezírka, Horní a Dolní, jsou napájená Punkvou. Dno Dolního jezírka určuje celkovou a dosud známou hloubku propasti 187,5m.

Kateřinská jeskyně

 

Autor: Zdroj: Jerzy Strzelecki / CC BY-SA 3.0

Podle pověsti dala jeskyně jméno malá pasačka Kateřina, která ji objevila při hledání zatoulané ovečky. Na po staletí známou vstupní část, navázal objev tzv. Nové jeskyně z roku 1909.

O rok později byla Kateřinská jeskyně zpřístupněna. Její prostory měří 950 m, prohlídková trasa je dlouhá 430 m a zahrnuje mimo jiné i Hlavní dóm, který je 97 m dlouhý, 44 m široký a 20 m vysoký.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Autor: Zdroj: Prazak / CC BY 2.5

Celková délka chodeb tohoto rozsáhlého jeskynního systému ve Sloupském údolí je asi 6 500 m. Veřejnosti přístupný úsek měří 3 000m a je nejdelší zpřístupněnou trasou v ČR. Jeskyně tvoří spletitý komplex chodeb, dómů a podzemních propastí ve dvou výškových úrovních, vyhloubený Sloupským potokem.

Autor: Jana Dvořáková

Diskuze u článku 0 příspěvků
Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat