Hospital Kuks – lázně, jež svého času předčily i Karlovy Vary

Dnes se vypravíme na východ Čech, konkrétně do královéhradeckého kraje, do malé vísky s názvem Kuks. A právě za ní, stranou od civilizace, se rozkládá perla barokního stylu, Hospital Kuks. Už na první pohled velkolepá stavba s bohatou historií.

Průčelí Kuksu s věhlasnými sochami
Průčelí Kuksu s věhlasnými sochami
Autor:© Dezidor 2010

Jak to celé začalo

Stavitelem a prvním pánem tohoto rozsáhlého objektu byl hrabě František Antonín Špork. Kdo vlastně byl tento člověk? František Špork nebyl původem šlechtic. Jeho otec, Jan (Johan) Špork, byl synem negramotného čeledína ze statku, ale svou obrovskou pílí a houževnatostí to dotáhl až do hodnosti generála. Jeho vojenské pluky bojovaly za tři české krále (Ferdinanda II., Ferdinanda III. a Leopolda I.) na bojištích v Čechách, Uhrách a Německu. Výsledkem těchto zásluh byl pak nejen titul hraběte, ale i značný majetek, jehož část zdědil po smrti otce, syn František Antonín, jenž se takto stal v podstatě ze dne na den majitelem panství Lysá nad Labem, Malešov, Konojedy a Chroustníkovo Hradiště. A aby toho nebylo málo, připadl mu ještě rodinný palác v Praze a taky obrovská kupa peněz.

Portrét hraběte Františka Antonína Šporka z roku 1700
Portrét hraběte Františka Antonína Šporka z roku 1700 Autor: © commons.wikimedia.org

Hrabě s velkým srdcem

Sám František Špork byl člověk vzdělaný, dobrosrdečný a velkorysý ke svým poddaným, a tak nebylo divu, že se rozhodl právě zde, v katastru Chroustníkova Hradiště, vybudovat své letní sídlo. Inspiraci načerpal na svých početných cestách po světě, kde mu učarovala zejména Francie.  Měl velkou slabost pro umění a jeho snem bylo vystavění velkého umělecko-kulturního komplexu. Výběr stavebního pozemku nebyl náhodný. Právě zde totiž vyvěraly ze země prameny vody, jež měla mít podle starých pověstí, léčivou moc.

Barokní krása Kuksu
Barokní krása Kuksu Autor: © Art Jarka 8/2015

Lázně, které předčily i Karlovy Vary

Skutečnost, že je tomu opravdu tak, potvrdil v roce 1694 pražský lékař a univerzitní profesor J. F. Löw von Erlsfeld a Špork se rozhodl, že zde vybuduje lázně světové úrovně.  Obklopil se nejvýznamnějšími umělci té doby a s jejich pomocí dotáhl svůj nápad do zdárného cíle. Kdo byli umělečtí rádcové pana hraběte? Byla to samá významná jména, jako např. sochař Bernard Braun, malíř Petr Brandl, architekt Giovanni Battista Alliprandi či věhlasný hudební skladatel Johann Sebastian Bach. Lázně Kuks svou honosností předčily i všemi obdivované Karlovy Vary.

O návštěvníky zde bylo příkladně postaráno. Hrabě dbal na to, aby si lidé kromě odpočinku užili i kulturu, a proto jim vymýšlel bohatý program. Kromě divadla zde nechal vystavět i bohatě vybavenou knihovnu a nabídl hostům i možnost lovu zvěře. K tomuto účelu založil Řád sv. Huberta a stal se jeho velmistrem.

Takto to vypadalo na zahradě Hospitalu v roce 1940
Takto to vypadalo na zahradě Hospitalu v roce 1940 Autor: © Tuduliszt

Sláva i pád Hospitalu Kuks

V roce 1708 zahájil hrabě na Kuksu stavbu chorobince, jenž se později stal zaopatřovacím ústavem pro staré nebo práce neschopné muže. Stovce chovanců zde byla poskytována zdravotní péče bezplatně, zrovna jak ubytování a strava. V době válek sloužil kukský špitál i raněným vojákům.

Po podepsání nechvalně známé Mnichovské dohody, musel být hospital vyklizen a během druhé světové války starce vystřídala nacistická mládež, sdružující se do organizace, zvané Hitlerjugend. Teprve po osvobození začal objekt znovu plnit svůj původní účel a až do konce 60. let fungoval jako Léčebna pro válečné veterány a dlouhodobě nemocné.  Roku 1969 se však vstupní dveře tohoto, v tu dobu již dosti zchátralého objektu, pacientům definitivně uzavřely.  

Zde, stranou od ostatní šlechty, býval svět hraběte Šporka
Zde, stranou od ostatní šlechty, býval svět hraběte Šporka Autor: © Juandev 8/2015

Jedna z nejrozsáhlejších rekonstrukcí v historii Česka

Jak plynula další léta, stav osiřelé budovy se jen zhoršoval. Už to skoro vypadalo, že dějiny kdysi zcela výjimečného projektu dopisují svou poslední kapitolu.  Naštěstí se vše v dobré obrátilo a od roku 2013 začala probíhat v kukském hospitalu generální oprava financována především z dotací Evropské unie. Přestavba stála téměř půl miliardy korun a na jaře roku 2015 se dveře toho objektu otevřely návštěvníkům znovu, tentokrát ve zcela novém kabátě.

Hospital Kuks po zdařilé rekonstrukci
Hospital Kuks po zdařilé rekonstrukci Autor: © Pudelek 12/2015

Nový Kuks otevírá své brány

Nová, moderní tvář Kuksu se stala v posledních letech doslova magnetem pro turisty. Každoročně jich sem zavítá okolo 100 000. Dominanta celé stavby na ně čeká hned po příchodu k objektu. Na rozlehlé terase stojí celkem 24 postav z dílny Matyáše Brauna, které znázorňují 12 lidských ctností a 12 lidských neřestí.  

Autor: © Juandev 8/2015Noční záběr na krásně nasvícený Hospital Kuks

Braunovy Ctnosti a Neřesti vítají návštěvníky

Sochy byly vytesány v nadživotní velikosti z tvrdého místního pískovce a jsou staré přes 300 let. Jejich „výroba“ trvala pouhé 2 roky. Z důvodu ochrany a bezpečnosti stojí na terase věrné kopie Braunových soch. Hodnotou nevyčíslitelné originály jsou umístěny uvnitř budovy v Lapidáriu.

Taky jste zvědaví, které ctnosti a neřesti tehdy vládly světem? Vězte, že se od těch dnešních moc nelišily.

Tady je máte pěkně popořadě:

  • 12 CTNOSTÍ, tak jak jsou řazeny před levým křídlem Hospitalu:

Víra, Naděje, Láska, Trpělivost, Moudrost, Statečnost, Cudnost, Píle, Štědrost, Upřímnost a Spravedlnost

  • 12 NEŘESTÍ, tak jak jsou řazeny před pravým křídlem objektu:

Pýcha, Lakomství, Závist, Smilstvo, Obžerství, Hněv, Lenost, Zoufalství, Lehkomyslnost, Pomluva a Lstivost.

 

Pohled na vzácné originály soch Bernarda Brauna - Lapidárium Kuks
Pohled na vzácné originály soch Bernarda Brauna - Lapidárium Kuks Autor: © Jiří Sedláček 5/2018

Na viděnou na Kuksu!

Budete-li mít cestu na Trutnovsko, nezapomeňte si najít čas k návštěvě této vzácné památky, jež vás ohromí svou historickou krásou i uměním restaurátorů.  Seznámíte se podrobně s historii rodiny Šporků i samotného Hospitalu. Nahlédnete do kostela Nejsvětější Trojice, navštívíte lapidárium s Braunovými alegoriemi Ctnosti a Neřesti a budete mít příležitost obdivovat jednu z nejstarších lékáren u nás, úžasnou bylinkovou zahrádku nebo třeba netopýří kolonii. Seznámíte se s Tancem smrti.

A pokud se ptáte, co že to je ten "Tanec smrti", tak to se dozvíte až na samotném Kuksu. Malou nápovědu najdete u poslední fotografie.

Takže na nohy pohodlnou obuv, do batohu pláštěnku a můžete vyrazit..... 

Bylinková zahrádka čítá celkem 144 záhonků a každý voní po jiné bylině
Bylinková zahrádka čítá celkem 144 záhonků a každý voní po jiné bylině Autor: © Juandev 8/2015

Tady v té 140 metrů dlouhé chodbě se setkáte s Tancem smrti. Je to místo uvědomění si, že v jednu chvíli nás život přivede do místa, kde si budeme všichni rovni, ať jsme chudí, bohatí, mocní či bezmocní.........
Tady v té 140 metrů dlouhé chodbě se setkáte s Tancem smrti. Je to místo uvědomění si, že v jednu chvíli nás život přivede do místa, kde si budeme všichni rovni, ať jsme chudí, bohatí, mocní či bezmocní......... Autor: © PetrS. 8/2015

Galerie

Diskuze u článku 0 příspěvků
Sdílet článek:

Mohlo by vás ještě zajímat