Výlet za triobity do starého lomu Požáry v Praze - Řeporyjích

Nevíte kam se vrtnout v sobotní nebo nedělní odpoledne? Prozkoumejte národní přírodní památku Požáry, která má ze stratigrafického hlediska světový význam. Vstup do areálu je volný.

Vstupní tunel do lomu
Vstupní tunel do lomu
© Jiří Čížek 12/2017

Nějaká malá zkamenělá příšera
Nějaká malá zkamenělá příšera
© Jiří Čížek 11/2020

V Praze mezi Řeporyjemi a Holyní se nachází areál národní přírodní památky nazvané Požáry vyhlášené v roce 1982. Jedná se o dva opuštěné lomy propojené štolou na pravém břehu Dalejského potoka u obce Řeporyje. Jde o Geologický profil mezinárodního významu a je to zároveň typické naleziště řady fosilií, např. plže Platyceras deceptivum se zachovalým zbarvením ulity. V roce 1984 zde byla ustanovena mezinárodně uznávaná hranice mezi jednotlivými částmi prvohor. U vstupu do tunelu je umístěna informační cedule kde naleznete očíslované vrstvy od nejstarších k nejmladším. Ze žijící fauny stojí za zmínku množství motýlů. Jsou odkryty rezavě hnědé břidlice s čočkami a konkrecemi šedých vápenců s místy hojnými ramenonožci a trilobity.

Když budete mít štěstí najdete i kámen s otiskem Trilobita nebo jiné pravěké příšery.

Jeden z lomů byl opuštěn už před první světovou válkou, ale tunel sloužil  až do 40. let 20. století k dopravě vytěženého kamene. Místní vápenec se využíval se k výrobě cementu, vápna, k chemickým i sklářským účelům.

Uzavřený prostor prvního lomu
Uzavřený prostor prvního lomu
© Jiří Čížek 12/2017

Tunelem projdete do prvního lomu odkud můžete pokračovat dalším tunelem do druhého lomu. Konec tunelu je zúžen a musíte se lehce protáhnout. V druhém lomu najdete další, slepý tunel. Odtud můžete pokračovat cestou na vrchol lomu odkud je hezký výhled na třetí lom s vodou ve kterém se sice už netěží, ale hlídač lom obchází. 

Pokud pojedete autem, můžete zaparkovat kousek od lomu na malém parkovišti.

 

Nalezené fosilie z lomu neodnášejte, je to zákonem zakázané. Udělejte si foto, které nám můžete zaslat a my je vložíme do galerie k článku. Nezapomeňte uvést autora fotografie.

 

Použité zdroje:

  • http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPP_pozary_cz

Galerie