Světové kulturní bohatství UNESCO ve Skandinávii

Na listinu světového dědictví patří 1092 kulturních a přírodních památek ze 167 zemí celého světa. Do světových památek patří i celá historická města nebo jejich části, přírodní památeky ve Skandinávii.

Náměstí s historickými domy v Bryggenu
Náměstí s historickými domy v Bryggenu
Wikipedia

Vzhledem k neustálému ničení životního prostředí, probíhajícího v celém světě, byla v roce 1972 v Paříži na všeobecné konferenci UNESCO schválena “Mezinárodní úmluva na ochranu kulturního a přírodního světového dědictví”. Dnes na listinu světového dědictví patří 1092 kulturních a přírodních památek ze 167 zemí celého světa. Do světových památek patří i celá historická města nebo jejich části. Seznam některých historických měst, jejich částí, nebo slavných křesťanských objektů, patřících do seznamu památek UNESCO v zemích Skandinávie, jsme pro vás připravili zde.

Bryggen, Norsko

Bývalá obchodní čtvrť města Bergenu svědčí o bohatství hanzovního města, které bylo významným centrem norského obchodu s rybami. Město bylo založeno kolem roku 1070. Ve 14. a 16. století byly obchody v přístavním a obchodním městě Bergenu z velké části kontrolovány německými hanzovními obchodníky. V roce 1702 došlo k požáru a domy byly znovu vystavěny typickou stavební technikou ze dřeva. V roce 1979 bylo padesát osm dřevěných domků v historické části Bryggen zapsáno na seznam památek UNESCO.

Dřevěný kostel v Urnesu, Norsko

Dřevěný kostel v Urnesu
Dřevěný kostel v Urnesu
Wikipedia

Tento kostel je považován za nejstarší z asi třiceti zachovalých, starobylých, dřevěných kostelů v Norsku. Pochází z 11. století a je udáván jako vzorový příklad skandinávského umění práce se dřevem na konci vikingského období. Konstrukce raně středověkých staveb je tvořena sloupy a při pohledu zevnitř připomínají vikingské lodě s kýlem zdviženým vzhůru. Od roku 1979 je kostel veden jako světové dědictví UNESCO.

Birka, Švédsko

 

Zaniklé významné městečko Birka
Zaniklé významné městečko Birka
Wikipedia

Doba rozkvětu, centra obchodu mezi východní a západní Evropou, se odhaduje někdy mezi 8. – 10. století. Obchodovalo se tu se zbožím ze západní Evropy, Ruska, Byzance a Arábie. Již roku 975 se lukrativní obchodní stezky přemístily na ostrov Gotland a město Signuta. Tak město Birka, ve kterém kdysi biskup Ansgar vysvětil první kostel ve Švédsku, zmizelo z mapy, Dnes se na místě tehdejšího města Birka nachází naleziště a muzeum s replikami původních staveb. Do seznamu bohatství UNESCO bylo zapsáno v roce 1993.

Gammelstad, Švédsko

425 dřevěných domků Gammelstad
425 dřevěných domků Gammelstad
Wikipedia

Jediné zachovalé kostelní město Švédska slouží věřícím, přicházejícím z širokého okolí, jako dočasné přístřeší. Založeno bylo v 15. století a leží asi deset kilometrů severně od centra města Lulea, které leží na břehu Botnického zálivu. Tvoří ho 425 dřevěných domků a slouží stále stejnému účelu jako v dobách svého založení. Roku 1996 bylo zapsáno mezi ostatní památky UNESCO.

Rauma, Finsko

Rauma, zachovaný historický střed města
Rauma, zachovaný historický střed města
Wikipedia

Do roku 1550 bylo toto město jedním z nejdůležitějších ve Finsku. Má půvabné historické Staré město se středověkým uspořádáním a charakteristickými nízkými dřevěnými domy. První zmínka o tomto městě pochází z roku 1442 a ačkoliv bylo město v roce 1682 téměř zcela spáleno, stavby byly zrekonstruovány a střed Starého města zůstal zachován. Jako památka UNESCO bylo Staré město vyhlášeno v roce 1991.

Petajavesi, Finsko

Jeden z nejkrásnějších kostelů ve Finsku
Jeden z nejkrásnějších kostelů ve Finsku
Wikipedia

Nápadný červený dřevěný kostel je jednou z nejkrásnějších církevních staveb ve Finsku a je typickým příkladem skandinávské sakrální architektury. Postaven byl v letech 1763-1765 stavitelem Jaahhem Klementinpoikem, ale vysvěcen byl až v roce 1778. Půdorys je ve tvaru rovnoramenného kříže, nad středovým křížením se zdvíhá osmiboká kupole a na oltáři je vyobrazen Martin Luther s Mojžíšem. Pro své unikátní zhotovení byl roku 1994 zapsán do seznamu světového kulturního bohatství UNESCO.