Světové kulturní bohatství UNESCO ve Skandinávii

Na listinu světového dědictví patří 1092 kulturních a přírodních památek ze 167 zemí celého světa. Do světových památek patří i celá historická města nebo jejich části, přírodní památeky ve Skandinávii.

Náměstí s historickými domy v Bryggenu
Wikipedia

Vzhledem k neustálému ničení životního prostředí, probíhajícího v celém světě, byla v roce 1972 v Paříži na všeobecné konferenci UNESCO schválena “Mezinárodní úmluva na ochranu kulturního a přírodního světového dědictví”. Dnes na listinu světového dědictví patří 1092 kulturních a přírodních památek ze 167 zemí celého světa. Do světových památek patří i celá historická města nebo jejich části. Seznam některých historických měst, jejich částí, nebo slavných křesťanských objektů, patřících do seznamu památek UNESCO v zemích Skandinávie, jsme pro vás připravili zde.

Bryggen, Norsko

Bývalá obchodní čtvrť města Bergenu svědčí o bohatství hanzovního města, které bylo významným centrem norského obchodu s rybami. Město bylo založeno kolem roku 1070. Ve 14. a 16. století byly obchody v přístavním a obchodním městě Bergenu z velké části kontrolovány německými hanzovními obchodníky. V roce 1702 došlo k požáru a domy byly znovu vystavěny typickou stavební technikou ze dřeva. V roce 1979 bylo padesát osm dřevěných domků v historické části Bryggen zapsáno na seznam památek UNESCO.

Dřevěný kostel v Urnesu, Norsko

Dřevěný kostel v Urnesu
Wikipedia

Tento kostel je považován za nejstarší z asi třiceti zachovalých, starobylých, dřevěných kostelů v Norsku. Pochází z 11. století a je udáván jako vzorový příklad skandinávského umění práce se dřevem na konci vikingského období. Konstrukce raně středověkých staveb je tvořena sloupy a při pohledu zevnitř připomínají vikingské lodě s kýlem zdviženým vzhůru. Od roku 1979 je kostel veden jako světové dědictví UNESCO.

Birka, Švédsko

 

Zaniklé významné městečko Birka
Wikipedia

Doba rozkvětu, centra obchodu mezi východní a západní Evropou, se odhaduje někdy mezi 8. – 10. století. Obchodovalo se tu se zbožím ze západní Evropy, Ruska, Byzance a Arábie. Již roku 975 se lukrativní obchodní stezky přemístily na ostrov Gotland a město Signuta. Tak město Birka, ve kterém kdysi biskup Ansgar vysvětil první kostel ve Švédsku, zmizelo z mapy, Dnes se na místě tehdejšího města Birka nachází naleziště a muzeum s replikami původních staveb. Do seznamu bohatství UNESCO bylo zapsáno v roce 1993.

Gammelstad, Švédsko

425 dřevěných domků Gammelstad
Wikipedia

Jediné zachovalé kostelní město Švédska slouží věřícím, přicházejícím z širokého okolí, jako dočasné přístřeší. Založeno bylo v 15. století a leží asi deset kilometrů severně od centra města Lulea, které leží na břehu Botnického zálivu. Tvoří ho 425 dřevěných domků a slouží stále stejnému účelu jako v dobách svého založení. Roku 1996 bylo zapsáno mezi ostatní památky UNESCO.

Rauma, Finsko

Rauma, zachovaný historický střed města
Wikipedia

Do roku 1550 bylo toto město jedním z nejdůležitějších ve Finsku. Má půvabné historické Staré město se středověkým uspořádáním a charakteristickými nízkými dřevěnými domy. První zmínka o tomto městě pochází z roku 1442 a ačkoliv bylo město v roce 1682 téměř zcela spáleno, stavby byly zrekonstruovány a střed Starého města zůstal zachován. Jako památka UNESCO bylo Staré město vyhlášeno v roce 1991.

Petajavesi, Finsko

Jeden z nejkrásnějších kostelů ve Finsku
Wikipedia

Nápadný červený dřevěný kostel je jednou z nejkrásnějších církevních staveb ve Finsku a je typickým příkladem skandinávské sakrální architektury. Postaven byl v letech 1763-1765 stavitelem Jaahhem Klementinpoikem, ale vysvěcen byl až v roce 1778. Půdorys je ve tvaru rovnoramenného kříže, nad středovým křížením se zdvíhá osmiboká kupole a na oltáři je vyobrazen Martin Luther s Mojžíšem. Pro své unikátní zhotovení byl roku 1994 zapsán do seznamu světového kulturního bohatství UNESCO.

Sdílet

Mohlo by vás zajímat

Vše, co byste měli vědět o českých hradech a možná ani nevíte