Chrám archandělů Michaela a Gabriela postavený koncem 13. nebo začátkem 14. stol. Jednolodní stavba se třemi apsidami. Postaven na půdorysu byzantského kříže. Bohatá vnější výzdoba. Chrám postaven za použití techniky střídání rovných řad cihelného zdiva a kamene, uspořádaném v kostkovaném vzoru.
Hlavní obrázek místa
Chrám svatých archandělů Michaela a Gabriela v Nesebaru v Bulharsku
© Pavel Vítek 07/2016
Graficke pismenko Nesebar je starobylé bulharské město a jedno z hlavních turistických letovisek na pobřeží Černého moře. Leží 30 km severovýchodně od Burgasu a 90 km jižně od Varny. Městu se přezdívá "Perla Černého moře". Jeho původní název byl Manebria, ze kterého vznikl dnešní Nesebar, jenž se oficiálně používá od roku 1934. Od roku 1983 je Nesebar součástí světového dědictví UNESCO. Původní město bylo v 5. století př. n. l. založeno Řeky. Historicky se jedná o možná nejstarší dochované trvale obydlené sídlo v dnešním Bulharsku. Chrám sv. archandělů Michaela a Gabriela najdeme v centru historického Nesebaru, asi 220 m východně od starého přístavu.
Pavel Vítek, 4.1. 2020

  historie

  Jeden z typických nesebarských kostelů je zasvěcen oběma slavným a bojovným svatým archandělům, Michaelovi a Gabrielovi. Chrám byl postaven koncem 13. nebo začátkem 14. století. Jedná se o jednolodní stavbu se třemi apsidami a v minulosti byl tento kostel charakterizován vrcholovou kopulí a zvonicí. Jeho bohatá vnější výzdoba je rovněž podobná jako u ostatních sakrálních staveb v Nesebaru. Všechny nesebarské chrámy jsou původem řecké, nikoliv

  Pavel Vítek, 4.1. 2020

  popis

  Chrám svatých archandělů Michaela a Gabriela je postaven na půdorysu byzantského kříže. Je přibližně 15 m dlouhý a 7 m široký. Síla jeho zdí se pohybuje od 0,85 m do 1,30 m. Jedná se o jednolodní stavbu, kterou zakončovala kopule se dvěma oblouky podél ní. Kostel má tři apsidy, každou s oknem, přičemž středová apsida je největší. Kostel má velkou předsíň (nartex) a další dva boční vchody. V minulosti byla nad předsíní obdélníková zvonice, která

  Pavel Vítek, 4.1. 2020
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Bulharsko
  Olomoucký kraj