Chrám postaven na přelomu 5. a 6. stol. Svými rozměry patří k největším sakrálním stavbám Nesebaru. Jedná o zajímavou „zříceninu“ trojlodního chrámu s půlkruhovou apsidou. Nachází v samotném centru starobylého města. Bazilika mívala dvojitou šikmou střechu, nedochovala se. Podlaha byla pokryta mozaikami z malých barevných kamínků.
Hlavní obrázek místa
Chrám sv. Sofie v bulharském Nesebaru
Pavel Vítek 07/2016
Graficke pismenko Nesebar je starobylé bulharské město a jedno z hlavních turistických letovisek na pobřeží Černého moře. Leží 30 km severovýchodně od Burgasu a 90 km jižně od Varny. Městu se přezdívá "Perla Černého moře". Jeho původní název byl Manebria, ze kterého vznikl dnešní Nesebar, jenž se oficiálně používá od roku 1934. Od roku 1983 je Nesebar součástí světového dědictví UNESCO. Původní město bylo v 5. století př. n. l. založeno Řeky. Historicky se jedná o možná nejstarší dochované trvale obydlené sídlo v dnešním Bulharsku. Chrám sv. Sofie, respektive to, co z něj zbylo, najdeme na poloostrově v centru starého Nesebaru.
Pavel Vítek, 11.12. 2019

  historie

  Chrám sv. Sofie byl postaven na přelomu 5. a 6. století. Svou délkou 25,5 metru i šířkou, 13 m patřil k největším sakrálním stavbám Nesebaru. Mnohdy se uvádí, že se jedná o největší místní chrám, jehož nadzemní část „přežila“ až do současnosti. Kostel sv. Sofie je možná nejnavštěvovanější a nejfotografovanější památkou města Nesebar. Jeho Staré město je součástí seznamu světového dědictví UNESCO a jednou z nejznámějších turistických atrakcí

  Pavel Vítek, 11.12. 2019

  popis

  Chrám se nachází v samotném centru starobylého města a na trojlodí ho rozdělují dvě řady pěti pilířů. Hlavní loď, široká 9,3 m, je zakončena velkou východní uzavřenou apsidou, nad níž se nachází trojice klenutých oken. Bazilika původně mívala dvojitou šikmou střechu, která se nedochovala. Interiér chrámu býval omítnut a vyzdoben freskami. Celá podlaha byla pokryta mozaikami z malých barevných kamínků. Zdivo je smíšené z kamene a cihel. Ruiny

  Pavel Vítek, 11.12. 2019
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zřícenina
  volně přístupno
  Bulharsko