Stavba byla zahájena v r. 1013 na místě starší kaple nad hrobem sv. Miniáše Florentského a trvala téměř 200 let. V těsné blízkosti byl vybudován v pol. 15. stol. palác florentských biskupů a celý areál byl opevněn. V r. 1553 nechal Cosimo I. Medicejský opevnění rozšířit na pevnost.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 05/2014
Graficke pismenko Bazilika di San Miniato al Monte se nachází na pahorku nad italskou Florencií nad hrobem sv. Miniáše. Bazilika má typickou fasádu z bílého a zeleného mramoru a je zdobena oblouky. Uvnitř je nádherný interiér. Dlažba baziliky pochází z r. 1207 a sloupy i hlavice sem byly přeneseny ze starověkých římských a byzantských budov. Hlavní lodi dominuje Capella del Crocefisso, zbudovaná v r. 1448 od Michelozza. Původně byla postavena jako schránka, jež měla chránit zázračný kříž. Kapli zdobí obrazy z let 1394–1396, jejichž autorem byl Agnol Gaddi. Po schodišti je možné se dostat do presbytáře s románskou kazatelnou. Stěny sakristie zdobí fresky ...
Luděk Vláčil - zdroj: https://en.wikipedia.org a další., 13.2. 2016

  historie

  V roce 250 měl být na místě dnešní Basilica di San Miniato al Monte umučen a pohřben svatý Miniáš Florentský (Miniato di Firenze). Zřejmě někdy v 8. století na tomto místě vznikla kaple, na jejíchž základech byla v roce 1013 zahájena stavba současného kostela. Ve středověku byl omylem považován za starou římskou stavbu, protože podobně jako baptisterium, jejich vnitřní výzdobu autoři úmyslně napodobili. Spodní část fasády byla vybudována v 11.

  Luděk Vláčil -zdroj: https://en.wikipedia.org a další, 13.2. 2016
  sakrální památky
  kostel, chrám
  chátrající
  přístupno příležitostně
  Itálie
  Toskánsko