Zříceniny areálu původně gotické tvrze postavené Casparem von Crakav na přelomu 14. a 15. stol. O století později tvrz rozšířena, ke konci 19. stol. přestavěna v novogotickém stylu. Zachovalý dýmník kuchyňského komína je zřejmě nejstarší ve Slezsku.
Hlavní obrázek místa
© iV 6.5.2007
Graficke pismenko Zříceniny tvrze najdete jihozápadní části obce Lipa (v její horní části), necelý půlkilometr jižně od kostela. Lipa leží na vedlejší silnici mezi Jaworem a Kaczorowem (jihozápadně od Jaworu). Zříceniny jsou zarostlé náletovými dřevinami, na úpatí vršku pod tvrzí stojí obytné domy, které je třeba obejít.
Ivka, 19.2. 2008

  historie

  Tvrz ve vsi Lipa s největší pravděpodobností postavil Caspar von Crakav (rod Swoynicz). Ten v roce 1391 a dalších letech skupuje spolu s příbuznými v obci mlýn a další pozemky. Po Lipě se poprvé píše v roce 1419. Ještě před rokem 1450 přechází zboží do rukou von Zedlitzů. Ti sídlo na přelomu 15. a 16. století výrazně přestavují a rozšiřují jeho obytnou plochu. V dalších století tvrz drželi rody von Reibnitz a von Niptsch. Na počátku 19. století

  Ivka, 19.2. 2008

  popis

  Původní sídlo drobné vesnické šlechty sestávalo pouze z obytné věže a okolní hradby. Věž má půdorys cca 7x7 metrů, sílu zdi 1,2–1,4 metru, měla tři podlaží. Klenuté přizemí, přístupné portálem od jihu, plnilo hlavně skladovací funkci. Přístup do vyšších pater není úplně jasný. Při přestavbě, kterou prováděli von Zedlitzové, bylo postaveno při jihozápadním nároží věže venkovní dřevěné schodiště. Zároveň byla věž obestavěna dalšími obytnými

  Ivka, 19.2. 2008
  tvrz
  zřícenina
  volně přístupno
  Polsko
  dolnośląskie