zámek Veľký Biel

kaštieľ Imricha Csákyho
Zámek (kaštieľ) nechal postavit v l. 1719-1732 na místě staršího sídla Žigmund Čáki, spravoval jej jeho bratr Imrich. Za 2. světové války částečně vyhořel. V r. 1955 zrekonstruován, od r. 1960 sloužil jako domov důchodců a později jako ústav pro mentálně postižené. Poté vrácen v restituci.
Hlavní obrázek místa
© Luděk Vláčil 05/2016
Graficke pismenko Obec Veľký Biel se nachází na jihozápadním Slovensku v Bratislavském kraji v okrese Senec. K nejvýznamějším památkám obce patří kostel Povýšení sv. Kříže a monumentální barokní kaštěl (též kaštel, slov. kaštieľ). I když se často jedná o malé stavby a v ČR jsou mnohdy nesprávně označovány množně jako zámečky, jedná se nezřídka o velmi rozsáhlé objekty. Mezi ty velké patří právě kaštěl Veľký Biel. Areál bývá prozatím přístupný pouze při příležitostech konání různých akcí a příležitostných prohlídek částečně zachovalého barokního interiéru.
Luděk Vláčil, 7.9. 2016

  historie

  První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1294, kdy se nazývá Beel. Prvním známým šlechtickým sídlem ve vsi byla dřevěná tvrz se slaměnou střechou a padacím mostem, která stávala na vršku západně od kostela. Druhé šlechtické sídlo vzniklo na místě dnešního zámku. Současný zámek nechal vybudovat Žigmund Čáki (Csáky) pod správou svého bratra Imricha Čáki. Stavba byla provedena podle projektu vídeňského architekta a stavitele Antonia Erhorta

  Luděk Vláčil - zdroj: Atlas slovenských kaštieľov a kúrií - 1. (Bratislavský kraj) Nikoleta Jurčinová, Miloš Zverina, Nitrava (2014), http://www.velkybiel.eu, http://www.kastielvelkybiel.sk a další, 27.5. 2016

  popis

  Nádvoří trojkřídlé budovy je na čtvrté straně ukončeno dvěma kratšími křídly tak, že z oken největšího, společenského sálu v 1. poschodí vstupního křídla je přes nádvoří vidět až do bývalého parku. Dříve se tudy do zámku také vstupovalo. Nároží objektu zdobí čtyři čtyřhranné věže. Čelnímu průčelí dominuje středový vyvýšený rizalit s trojúhelníkovým tympanónem, jehož mansardovou střechu korunuje věžička s cibulovou střechou. Zámek má tři podlaží

  Luděk Vláčil - zdroj: Atlas slovenských kaštieľov a kúrií - 1. (Bratislavský kraj) Nikoleta Jurčinová, Miloš Zverina, Nitrava (2014), 7.9. 2016
  zámek
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Slovensko
  Bratislavský
   Senec  ( SC )