Záhada sochy v parku poblíž ředitelství ČKD Blansko

Pojedete-li někdy od Brna směrem na Blansko, hned na okraji města budete míjet správní budovu slavné firmy ČKD. Nedaleko se nachází malý parčík a v něm trošku kontroverzní pomník, jehož stáří se odhaduje na více než 100 let. Skutečný původ je dodnes trochu záhadou.

Socha Boha války u blanenských železáren
Socha Boha války u blanenských železáren
© Lasy 9/2012

Jisté je, že jde o pomník obětem 1. světové války

Jde o ztělesnění římského boha války, jenž byl druhým nejvýznamnějším a nejuctívnějším bohem.  Socha byla vyrobena uměleckými slévači blanenských železáren. Soch a reliéfů z umělecké litiny tady vyrobily spoustu. Ty, které se dochovaly, bývají k vidění v muzeích nebo na různých výstavách. Několik z nich dnes zdobí areál firmy.  Dohledat autory a rok vzniku, je mnohdy oříšek. Jejich původ lze někdy odhadnout na základě porovnání materiálu s archivovaným vzorníkem používaných uměleckých litin. Ovšem některé ojedinělé zakázky, jakou byla právě socha boha války Marta, se do vzorníků nezahrnovaly. A to je právě důvod, proč je skutečný původ této sochy pouhým odhadem.

V mytologii byl Mars chápán spíše jako ochránce než jako válečník
V mytologii byl Mars chápán spíše jako ochránce než jako válečník
© Lasy 9/2012

Jisté je, že 100 let již oslavil

Verzí existuje několik. Jednou z nich je, že plastika vznikla už v letech 1915 nebo 1916, tedy v době 1. světové války, kdy manažeři firmy na základě pozitivních zpráv z bojiště, reagovali výrobou tohoto pomníku, jenž měl být po válce odléván v tisících kusech a instalován v kdejaké vesnici.

Pohled na sochu zezadu
Pohled na sochu zezadu
© Lasy 9/2012

Jisté je, že jej vyrobily zručné ruce blanenských dělníků

Jiná, pravděpodobnější verze řadí vznik této relikvie do roku 1918. Podle dochovaných inventurních knih zaniklé Mariánské huti, se našel záznam o objednání sochy, jež by mohla být právě touto. Objednávku tehdy učinila stavební správa v Tridentu, dnes v italském Trentu. Jde o mužský akt sedící na válečných zbraních a relikviích. Podle této verze mělo být odlití sochy objednáno na oslavu předpokládaného vítězství Rakouska-Uherska. Jenže po porážce monarchie zůstala socha v areálu podniku. Když pak ve 30. letech 20. století probíhala rekonstrukce budovy, byla socha umístěna na břeh říčky Punkvy nedaleko ředitelství ČKD.

Jisté je, že jde o nemovitou kulturní památku ČR

Tato více než dvoutunová plastika je od října roku 1964 památkově chráněna a v seznamu zapsána jako Alegorie válečnictví.

Budova ředitelství ČKD Blansko, v jehož blízkosti se socha nachází
Budova ředitelství ČKD Blansko, v jehož blízkosti se socha nachází
© John Commons 11/2009