Vánoční středověké menu: devatero jídel, vepřové místo ryby, a pití piva ve velkém

Štědrodenní půst končíval v bohatých domácnostech našich předků hostinou o mnoha chodech. Mezi tradiční pokrmy patřila od 14. století vánočka, ovšem jiná než ji známe dnes.