Tetín je místem slovanských pohřebišť, nalezneme zde tři desítky hrobů

Knížecí dvorec, stojící v místě někdejšího slovanského hradiště, je spojován se smrtí kněžny Ludmily roku 921. Dnes místo nabízí nezapomenutelné výhledy na Berounku a Tetínskou rokli.

Wikipedia

Vesnice Tetín s pozůstatky stejnojmenného hradu zůstane navždy spojená s naší pradávnou historií. Podle pověsti se zde kdysi dávno usadila Teta, jedna ze tří dcer bájného vojvody kmene Čechů Kroka. Byla prý schopná hovořit s duchy a učila „nevzdělaný a hrubý lid uctívat bohy“. To je však pouze nepodložený příběh z Kosmovy kroniky, zpracovaný mimo jiné Aloisem Jiráskem ve Starých pověstech českých.

Fakta zakládající se na archeologických výzkumech hovoří o tom, že zde od 9. století stávalo slovanské hradiště, později přeměněné na knížecí dvorec. Právě sem se v první polovině 10. století uchýlila kněžna Ludmila, vdova po přemyslovském knížeti Bořivojovi. Chtěla být stranou politických sporů, které měla se svou snachou Drahomírou. Rozepře měly kvůli moci, víře i výchově malého následníka trůnu Václava. Drahomíra nakonec poslala na tchyni dva vikingské členy své družiny Tunnu a Gommona. V noci z 15. na 16. září 921 muži vnikli do Ludmiliny komnaty a uškrtili ji jejím vlastním závojem. Kníže Václav pak nechal babiččiny ostatky převézt do Prahy do baziliky svatého Jiří na Hradčanech.

Wikipedia

Místem vás provedou dva vyhlídkové okruhy

V roce 2006 archeologové objevili v místě bývalého tetínského hradiště asi tři desítky hrobů. Podle charakteru nalezených šperků a dalších předmětů usoudili, že pocházejí z přelomu 9. a 10. století. Jedná se tak o jedno z nejstarších slovanských pohřebišť na našem území.

Dnes nalezneme nad Tetínskou roklí zbytky gotického hradu z poloviny 13. století. Stával nedaleko hradiště a dochovaly se z něj pouze zbytky věžovité brány, fragmenty zdiva paláce a hradeb.

Tetínem a jeho okolím vedou dva vyhlídkové okruhy s informačními tabulemi. První vás zavede na významné památky obce včetně trojice kostelů, druhý nabízí panoramatické výhledy na řeku Berounku a Tetínskou rokli.