Tajemný hrad Houska a legenda o bráně do říše zatracených

Houska je na první pohled nenápadný malý hrad, stojící na lesnatém svahu Zámeckého vrchu a přestavěný ve střídmém renesančním stylu, zvenčí ničím zvláštním zajímavý. Jak by ne, byl dlouhá léta využíván jen jako archiv. Opraven byl až počátkem devadesátých let a pak až poprvé zpřístupněn veřejnosti. To, co je na Housce nejzajímavější se ukrývá v její hradní kapli.

Wikipedia

Pravděpodobně jste již slyšeli o tamní bráně do jiných světů, o níž se mluví v legendách. Staletí bylo toto místo známo jako brána do pekla. Měla být kdesi v hlubinách skal pod hradem, jak praví i jedna z prvních dochovaných písemných zmínek o Housce. Dnes o nevysvětlitelných úkazech na Housce nalezneme mnoho zmínek a shodují se v tom, že pod kaplí je vstup do podsvětí, snad přímo do pekla. Není ovšem jednoznačné, zda jde o kapli zámeckou nebo Luňákovu, stojící asi sedm set metrů od hradu. Traduje se, že nedaleko hradu bývala bezedná studna a lidé se báli, že i zde se mohou čerti dostávat na povrch země. Snažili se ji tedy zasypat, ale marně, a tak ji alespoň ukryli kamennými deskami a nad nimi postavili kapli – dnes známou jako Luňákova kaple.

Wikipedia

Jiná verze naopak hovoří přímo o místě, na kterém stojí dnešní hrad. Obyvatelé hradiště i okolních vsí se této díry do pekel velmi báli, a snažili se ji proto zasypat. Podobně jako v případě studny, to ale nebylo možné, a tak díru, odkud se údajně ozývaly strašlivé zvuky a šel nesnesitelný zápach, překryli kamennými bloky a vystavěli nad ní pro ochranu kapli. Jde o hradní kapli, do které dnes můžete vstoupit.

Galerie